Leuven laureaat van European Green Leaf Award

Leuven is in het Duitse Essen samen met de Zweedse stad Vaxjö uitgeroepen tot laureaat van de European Green Leaf Award 2018, een erkenning die de Europese Commissie in het leven heeft geroepen voor steden en gemeenten met een inwonersaantal tussen 20.000 en 100.000 die inspanningen doen op vlak van ecologische duurzaamheid. Naast Leuven en Vaxjö was ook Ludwigsburg genomineerd voor deze prijs.

Met de European Green Leaf Award bekroont de Europese Commissie steden en gemeenten die inspanningen leveren op vlak van milieu en het stimuleren van de groei van de groene economie. Men wil de lokale besturen hiermee ook aanmoedigen om hun inwoners te betrekken bij het klimaat- en duurzaamheidsbeleid en het bewustzijn hierover te vergroten. Van de stad die de titel draagt wordt verwacht dat zij optreedt als een groene ambassadeur die andere lokale besturen inspireert om eveneens een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid te voeren.

Bij de jurybeoordeling scoorde Leuven goed op verschillende domeinen. Zo werd de participatieve aanpak van de vzw Leuven 2030 waarin meer dan 300 partners - van individuele burgers tot grote multinationals - samenwerken sterk gewaardeerd. Ook voor andere duurzame initiatieven zoals het verkeerscirculatieplan met de autoluwe zones, het fietsbeleidsplan, inspanningen op vlak van autodelen en fietsinfrastructuur, de maandelijkse CO2-monitoring, de collectieve wijkrenovaties, de Energiecoach en Renovatiebegeleider, het gratis energiemonitorplatform EnergieID, de inspanningen op vlak van autodelen, de aanleg van extra groenzones, de promotie van het stadstuinieren, het afval- en waterbeheer kregen goede punten.

Ook oppositie is tevreden

Milieuschepen Mohamed Ridouani (SP.A) die in Essen aanwezig was om het Leuvense project te verdedigen reageert zeer tevreden op het winnen van de Award. "Dit is een memorabel moment voor onze stad en de vzw Leuven 2030 en tevens een pluim op de hoed van iedere Leuvenaar. Door onze unieke samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen kunnen we keihard werken aan de ambitie om van Leuven een van de meest leefbare en gezonde steden van Europa te maken. Dat we deze prijs winnen bewijst dat we goed bezig zijn. De prijs zet Leuven nog steviger op de internationale kaart en opent de deur voor samenwerking met andere steden". Leuven won in 2013 overigens ook al de titel van Duurzaamste Gemeente van België en in 2014 de Belgische Energie- en Milieuprijs.

Ook de Leuvense oppositie feliciteert het stadsbestuur met het winnen van de prijs. "Men kan twijfelen aan de haalbaarheid van het Leuvense streven om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 90 procent te verminderen, maar als de EU-Commissie onze stad ervoor bekroont dan passen alleen gemeende felicitaties", aldus Rik Daems (Open VLD).

David Dessers (Groen) wijst erop dat het stadsbestuur op vlak van mobiliteit, energiebeleid of participatie de afgelopen jaren soms teveel ter plaatse bleef trappelen en hoopt dat het met deze prijs als steun in de rug voluit de weg van de toekomst inslaat. Dit moet volgens Dessers blijken uit dossiers zoals de verdere uitwerking van het circulatieplan of de broodnodige versnelling van de energetische renovatie.

Gent moet de duimen leggen

Ook voor grotere steden reikte de Europese Commissie een prijs uit: als European Green Capital. In deze categorie was Gent genomineerd, naast Lathi (Finland), Lissabon (Portugal), Oslo (Noorwegen) en Talinn (Estland).

Een jury van internationale experts beoordeelde de steden op hun inspanningen op twaalf verschillende thema's gaande van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, over groen- en waterbeleid tot mobiliteit, energie- en afvalbeleid. Gent mocht zijn dossier als een van de vijf finalisten verdedigen, maar de overwinning ging uiteindelijk naar Oslo.

Meest gelezen