Nieuwe getuigenis brengt judofederatie verder in opspraak

Er is opnieuw een getuigenis van een judoka die als 16-jarige door haar coach werd misbruikt. Ze getuigt daarover anoniem in "Terzake". Ondanks het feit dat de coach een veroordeling opliep voor aanranding van de eerbaarheid van een 16-jarige, werd hij niet geschorst door de judofederatie.
This content is subject to copyright.

Sinds ex-judoka Ann Simons vorige week getuigde over het grensoverschrijdend seksueel gedrag van coaches in de judowereld, zijn er meerdere andere judoka's die al dan niet anoniem getuigen over gelijkaardige feiten. In "Terzake" getuigt opnieuw een jonge vrouw over het feit dat ze als 16-jairge misbruikt werd door haar coach. Het gaat daarbij om een andere coach dan die die in enkele andere dossiers genoemd wordt.

De vrouw vertelt dat ze in de lagere school met judo begon. Toen ze eind jaren 90 grote wedstrijden begon te winnen, ging haar coach zich steeds dominanter gedragen. "Zijn wil was wet, zowel op de mat als naast de mat. Hij heeft het zo leep gespeeld om uw vertrouwen volledig te winnen en u via dat vertrouwen te misbruiken", zegt de getuige.

"Op een bepaald ogenblik blijft het niet meer bij complimenten geven, maar komen er aanrakingen". Gaandeweg escaleerde de situatie compleet. De coach begon haar te verplichten naar een garage te komen, uiteindelijk bijna dagelijks."Hij ging alle boekjes te buiten. Het was niet gewoon vastpakken, je moest je helemaal ontkleden en hij deed dat dan ook en dan ben je vertrokken."

Het duurde zes jaar eer de judoka met haar coach kon breken. Toen ze zag dat het hele verhaal zich dreigde te herhalen met een ander meisje uit de club, diende ze een klacht in. De man werd in 2014 veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van een 16-jarige. Hij kreeg een straf van 1 jaar effectief en drie jaar probatie-uitstel.

Geen schorsing

Toch staan de veroordeelde en het slachtoffer opnieuw nog af en toe samen op de mat, want de man werd niet geschorst door de judofederatie. Hij kreeg enkel een waarschuwing dat de federatie op de hoogte was van zijn veroordeling en dat dergelijke feiten niet voor herhaling vatbaar zijn.

Dat de man gewoon verder kan doen, gaat er niet in bij de getuige. "Het feit dat ze toestaan dat zo iemand waarvan bewezen is dat hij dergelijke feiten heeft gepleegd, die daarvoor veroordeeld is geweest, dat ze die op de mat laten staan, dat begrijp ik niet. Ik vind dat ze zo een signaal geven van ach ja, daar til ik niet zo zwaar aan".

De club in kwestie laat weten dat de coach er geen les meer geeft, zijn straf heeft uitgezeten en een tweede kans verdient.

Federatie rekent op ethische commissie

De voorzitter van de Vlaamse Judofederatie Kristof Van de Putte wil in een reactie niet dieper ingaan op dit specifiek geval. "Wij willen in alle sereniteit deze dossiers opnieuw bekijken, kijken hoe die zijn aangepakt en waar kunnen we in de toekomst bijsturen. Daarvoor hebben wij een ethische commissie opgericht, die alle zaken zal inventariseren."

"De feiten die in deze getuigenis naar voor zijn gekomen zijn in ieder geval niet tolereerbaar in onze federatie, dat strookt niet met de normen en de waarden van onze sport en als federatie zullen wij met alle middelen die wij hebben de strijd voeren tegen deze zaken", zegt Van de Putte.

"Wij zijn volop bezig om die ethische commissie samen te stellen, wij overleggen met verschillende mensen om hiervan deel uit te maken. Als er zaken zijn die strafrechtelijk vervolgd moeten worden, dan stappen we naar het gerecht"", besluit Van de Putte.

Voor deze reportage werden archiefbeelden gebruikt van de judoclub van Sint-Pieters-Leeuw. De redactie van "Terzake" benadrukt evenwel dat deze club geen enkel uitstaans heeft met het getuigenis in de reportage. De club werd in de reportage ook nooit genoemd en de beelden werden flou gemaakt om duidelijk te maken dat ze niet naar een concrete club verwijzen. De "Terzake"-redactie heeft ook geen enkele indicatie dat er in de club in Sint-Pieters-Leeuw grensoverschrijdend gedrag zou zijn of geweest zou zijn en heeft dat ook nooit willen suggereren. De redactie van "Terzake" biedt haar gemeende verontschuldigingen aan mocht er toch een verkeerde indruk zijn ontstaan.

Meest gelezen