Verzweeg VRT Nieuws dat moslims privileges krijgen in gevangenis Dendermonde?

Vorige week weigerden de gedetineerden van de gevangenissen van Dendermonde om na de wandeling weer binnen te gaan. Het persagentschap Belga kreeg daarover Eddy De Smedt aan de lijn van de liberale cipiersvakbond.

Het resultaat was een bericht waarin stond:

De discussie zou gaan over een namiddagwandeling voor moslims nu de ramadan van start gaat. Dat zegt Eddy De Smedt van de vakbond VSOA voor de gevangenissen.

Daarmee was hier en daar de indruk gewekt dat moslims tijdens de ramadan een extra wandeling kregen en dat de andere gedetineerden daartegen protesteerden.

"Het journaal" heeft daar evenwel geen melding van gemaakt. Enkele burgers hebben me gecontacteerd met de vraag of VRT het aspect over de regeling voor moslims bewust verzweeg.

Wandeling voor moslims ?

“Wandeling” betekent dat gedetineerden twee uur in open lucht mogen doorbrengen. In Dendermonde krijgen gedetineerden die niet werken hun wandeling in de voormiddag. Gedetineerden die wel werken krijgen hun wandeling in de namiddag omdat ze in de voormiddag werken.

Vanwege het warme weer vroegen een aantal niet-werkende gedetineerden om ook ’s middags buiten te mogen. (Een tweede wandeling dus.) Ook een aantal moslim-gedetineerden onder hen vroegen een middagwandeling, omdat zij ’s ochtends in de ramadan toch geen ontbijt nemen en omdat ze dan langer wilden kunnen blijven slapen. Ze zouden dan de ochtendwandeling overslaan. In de ramadan eten moslims die mee vasten, ’s avonds erg laat.

Vragen

Belangrijk is dus dat het om een vraag ging. Niet om een bestaande regeling waar niet-moslims tegen protesteerden. Het ging ook niet om een extra wandeling alleen voor moslims.

Eddy De Smedt van de liberale vakbond meldt me nu dat hij in de aanvankelijke berichtgeving daarover soms verkeerd is begrepen. Ik kan die gesprekken niet reconstrueren en ik ga er dus geen uitspraak over doen.

Maar intussen lijkt iedereen het erover eens dat de vraag naar een namiddagwandeling niet alleen kwam van vastende moslims maar ook van andere gedetineerden uit het regime voor wie niet werkt. 

Er zal niets veranderen

Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen benadrukt tegenover mij dat op de vraag ook niet is ingegaan. Moslimgedetineerden krijgen tijdens de ramadan één bijzondere regeling, namelijk dat ze hun hoofdmaaltijd ’s avonds krijgen. Maar er is geen bijzondere regeling in verband met de wandelingen, ook niet na de actie.

Ook voor de gedetineerden die niet werken is er na de actie geen tweede wandeling gekomen. Aan de regeling voor wandelingen in Dendermonde zal niets veranderen, zegt Kathleen Van De Vijver.

Het Journaal

VRT Nieuws heeft het aanvankelijke Belgabericht gewoon overgenomen op de redactie.be. Maar op het moment dat "Het Journaal" contacten legde en een interview deed met de liberale cipiersvakbond, bleek het eisenpakket en de redenen voor de actie van de gedetineerden toch wat anders in elkaar te zitten. Ze vroegen ook om dagelijks te kunnen douchen, om ventilatoren, om betere matrassen en dergelijke meer. Het ging om een heel aantal vragen die toch vooral gerelateerd waren aan het warme weer.

Hoewel een aantal niet-werkende moslim-gedetineerden zeker mee vragende partij waren voor een namiddagwandeling, met het idee dat dat beter uitkwam voor de ramadan, is er nooit sprake geweest van een extra wandeling die er alleen voor moslims zou komen. Daarom heeft "Het Journaal" hierover niets gemeld. Van verzwijgen is dus hoe dan ook geen sprake.

Het aanvankelijke Belgabericht werd meteen gepubliceerd. De berichtgeving is alleen aangepast naarmate de bronnen een duidelijker beeld gaven van wat de onvrede en de  eisen van de gedetineerden nu precies waren.

Meest gelezen