Vanaf 2019 krijgen ouders van schoolgaande kleuters per jaar toeslag van 150 euro

Vanaf 2019 krijgen ouders van schoolgaande kleuters een toeslag van 150 euro per jaar. De Vlaamse regering heeft vandaag de vernieuwde kinderbijslag, die de naam Groeipakket krijgt, goedgekeurd. Zoals bekend zal het nieuwe systeem gelden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukt dat het systeem via de verruiming van een aantal sociale toeslagen ook een bijdrage levert aan het verder terugdringen van de armoede.

Het ontwerpdecreet legt de principes vast van de hervorming die de Vlaamse regering vorig jaar uittekende. Voor elk kind komt er een basisbedrag van 160 euro per jaar. Bij de inschrijving in de eerste kleuterklas krijgen de ouders 150 euro. Bij de inschrijving in de tweede kleuterklas hebben ouders nog eens recht op 150 euro wanneer het kind 150 halve dagen aanwezig geweest is in de eerste kleuterklas. 

"Het is een aanmoediging voor ouders om hun kinderen naar het kleuteronderwijs te laten gaan", zegt minister van Welzijn Vandeurzen. "Het gaat over de kinderen van 3 en 4 jaar, op die 2 leeftijden komt er 150 euro per jaar bij als je kind effectief deelneemt aan het kleuteronderwijs." 

Minister Vandeurzen benadrukt dat kinderbijslag een dubbel doel moet dienen: een deel van de opvoedingskosten dekken plus een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede. De minister maakt zich sterk dat die bijdrage groter is dan in het huidige systeem. De hervorming zou 16 procent van de nieuwe gezinnen boven de armoedegrens tillen. Geen enkel gezin mag door de invoering van het nieuwe systeem minder krijgen.

Ook voor gezinnen die onder het huidige systeem blijven vallen, zou het armoederisico dalen. De hogere schooltoelage voor lage inkomens zal immers ook gelden voor ouders met een laag inkomen uit arbeid, niet alleen voor die met een vervangingsinkomen.

In de schooltoelage wordt overigens fors extra geïnvesteerd. Er wordt 30 miljoen euro extra voor uitgetrokken, de toelages in het secundair onderwijs zullen aanzienlijk stijgen (met gemiddeld 200 euro per jaar) en - los van de kinderbijslag - is er nog eens 8 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbouw van studietoelagen in het hoger beroepsonderwijs. Door de koppeling van de schooltoelage aan de kinderbijslag zou niemand die recht heeft op de toelage deze nog mogen mislopen.

Meest gelezen