Vlaamse kranten zien opgestoken middelvinger van Trump maar ook internationaal isolement

Alle Vlaamse kranten koppen vandaag op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Een opgestoken middelvinger van de VS naar de rest van de wereld, maar de VS duwt zich internationaal wel helemaal in het isolement. "Het vervroegde einde van supermacht Amerika", klinkt het. Hoewel de bedenking ook leeft "Wat met de centen?". De VS had beloofd een deel van de kosten van het klimaatakkoord te dragen voor ontwikkelingslanden. Nu die financieringsbron wegvalt, moet blijken of de internationale solidariteit inderdaad zo groot is dat die lacune wordt opgevuld.

De Morgen: schisma lijkt compleet

De Morgen laat professor Internationaal Beleid David Criekemans zijn licht schijnen over Trumps beslissing. "America first is vooral America isolated. Als Trump internationale besluitvorming blokkeert, dan zullen er elders ad-hoc-configuraties ontstaan." Landen als China, de Europese Unie en Brazilië gaan nauwer samenwerken, terwijl Trump aan de zijlijn wordt gezet, voorspelt hij. "De Verenigde Staten hebben bij deze hun mondiale leiderschap gelost." Voor Europa en China kan er zo toch nog een lichtpuntje zijn, meent Criekemans. "Europa krijgt zo een kans om weer voorop te lopen. En China krijgt de ruimte om op het vlak van groene technologie en patenten een serieuze inhaalbeweging te maken, waartoe de Verenigde Staten veel moeilijker toegang zullen krijgen. Het is afwachten hoe een bedrijf als Tesla daar last van zal hebben."  

De Standaard: Antarctica barst maar Trump buigt niet

De Standaard ziet de VS stappen uit het klimaatakkoord van Parijs maar stelt ook vast dat Trump helemaal alleen staat. "Trump haalt met zijn besluit niet alleen de woede van de rest van de wereld op zich, het plaatst de Verenigde Staten in een eenzame positie. Geen enkele ander land wil het voorbeeld van Trump volgen. Maar Trump ligt er niet wakker van."

In een commentaarstuk ziet economiejournalist Ruben Mooijman Trump zich schuldig maken aan hetgeen hij zijn Navo-partners verwijt: deloyaal gedrag. "Opnieuw gaat het over een collectief doel, waar alle landen naar vermogen bijdragen. Daarom is het onbegrijpelijk dat de Verenigde Staten deze afspraak, die cruciaal zou kunnen blijken te zijn voor onze welvaart en ons welzijn, naast zich neerleggen. Dat hij de deur op een kier laat voor nieuwe onderhandelingen, doet daar niets aan af. Afspraak is afspraak." Mooijman ziet de VS eenzijdig een belofte verbreken die ze met de rest van de wereld gemaakt hebben. "Dit is het politieke equivalent van een opgestoken middelvinger. Europa mag dit niet als de zoveelste zotternij van een paljas beschouwen. Het enige mogelijke antwoord op deze beslissing is om de illusie op te geven dat de trans-Atlantische relaties onder deze president nog echt vriendschappelijk kunnen zijn." 

De Tijd: Trump duwt VS in het isolement

Trump duwt de VS met zijn "America first"-beleid en de uitstap uit Parijs helemaal in het isolement, ziet De Tijd. "Dat de VS een door alle landen ondertekend akkoord willen verlaten, maakt het land alweer een stuk onbetrouwbaarder. De VS dreigen zo hun rol als wereldleider kwijt te spelen."

Jean Vanempten vreest echter wel de centen nu de VS uit het akkoord stappen. "Het economische argument kan wel pijn doen: de VS hadden beloofd een deel van de kosten van het klimaatakkoord te dragen voor ontwikkelingslanden. Nu die financieringsbron wegvalt, moet blijken of de internationale solidariteit inderdaad zo groot is dat die lacune wordt opgevuld. De rest van de wereld heeft al stoer gezegd dat ze aan het akkoord vasthouden, China, India en Europa lijken zelfverzekerd. Maar blijft dat zo als de Amerikaanse dollars wegvallen?"

Gazet van Antwerpen: Hij heeft het echt gedaan

"Stapt hij eruit of niet? Tot op het allerlaatste moment leek hij te twijfelen en liet hij, zelfgenoegzaam als altijd, de wereld in spanning. Toch doet hij nu wat Amerikaanse media eerder voorspelden. In de Rozentuin van het Witte Huis blies hij het internationale klimaatakkoord van Parijs uit 2015 op", ziet Gazet van Antwerpen. 

Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu rekent behalve op China ook op India. De twee medestanders van het klimaatakkoord zullen door hun inspanningen samen twee miljard ton minder uitstoten de komende 13 jaar. "Als we allemaal het akkoord van Parijs naleefden, dan gingen we een opwarming van 3 graden kennen tegen 2100. Zoals China en India nu bezig zijn, ging het zelfs minder zijn (het akkoord van Parijs stelt 2 graden als norm, red.). We kennen nu wel een terugval, maar verliezen de hoop zeker niet. Ervaring leert ons dat landen op het einde van de rit meestal hun doelstellingen halen en het zelfs beter doen dan gepland." Volgens Joeri Thijs van Greenpeace is ook in Amerika de strijd nog niet helemaal verloren. "Heel wat staten, steden en grote bedrijven lieten er al weten dat ze nog volop blijven inzetten op duurzame energie en dat ze minder broeikasgassen willen uitstoten. Hopelijk blijven alle betrokkenen ambitieus genoeg."

Belang van Limburg: Trump dumpt klimaatakkoord van Parijs

Het Belang van Limburg stelt vast dat "eigenlijk de hele wereld ervan langs kreeg". "Het klimaatakkoord is zeer unfair tegenover de VS want het verplaatst Amerikaanse banen naar elders. Het is een massale herverdeling van Amerikaanse welstand naar andere landen, en de rest van de wereld applaudisseert omdat de VS zwaar economisch benadeeld wordt", reageerde Trump.

De beslissing van Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen is een overwinning voor zijn strategie-adviseur Steve Bannon en EPA-directeur Scott Pruitt, die er de voorbije maanden steeds op bleven hameren dat de president zijn verkiezingsbelofte om uit het klimaatakkoord te stappen, moest nakomen. Het is een nederlaag voor Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner, die de voorbije maanden nogal wat voorstanders van het klimaatverdrag hadden uitgenodigd op het Witte Huis en er bij de president op aangedrongen hadden op zijn minst een middenpositie in te nemen zonder het verdrag helemaal op te zeggen.

Het Laatste Nieuws: Zóveel is klimaat waard voor Trump

"Monden onderhandelingen uit in een nieuw akkoord, dan is dat oké. Lukt het niet, it's fine." Neen, Donald Trump ligt niet wakker van het klimaatakkoord, schrijft Het Laatste Nieuws. "Dat was al duidelijk tijdens zijn verkiezingscampagne, toen hij bekendmaakte de Verenigde Staten te willen terugtrekken, want de opwarming van de aarde was toch maar een "fabeltje". Nu stappen de Verenigde Staten er definitief uit. Met onmiddellijke ingang. "Vanaf vandaag stoppen we met de implementering van het niet-bindende akkoord van Parijs en de bijhorende economische en financiële lasten", zei Trump. Onder meer de geldkraan naar het Green Climate Fund, het VN-fonds dat geld herverdeelt van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden die zich moeten aanpassen aan het veranderende klimaat, wordt dichtgedraaid."

Het Nieuwsblad: America first en de rest kan stikken

De VS is volgens Peter Mijlemans in Het Nieuwsblad zijn internationaal aanzien nu helemaal kwijt. "Een supermacht ben je niet alleen met militaire power. Die status vereist ook internationaal aanzien. Die was al aan het verschrompelen, en die is de VS nu helemaal kwijt. Op het moment dat Trump zijn beslissing bekendmaakte, was er een Europees-Chinese top over het klimaat. Wereldwijde allianties en machtsblokken kantelen meestal langzaam, maar soms rijdt iemand er met een bulldozer door en gaat alles snel. Nieuwe machtsblokken krijgen vorm. En de VS is daar geen prioritair deel meer van. De beslissing van Trump betekent niet het einde van de wereld, wel het vervroegde einde van supermacht Amerika. De gevolgen van de terugtrekking zijn groter voor de VS dan voor het klimaatakkoord op zich."

"De weg die is afgelegd, wordt niet opgeblazen"

"Natuurlijk is een uitstap van de VS dramatisch, maar daarmee wordt de weg die de afgelopen jaren in de klimaatonderhandelingen is afgelegd, niet opgeblazen", schrijft Alma De Walsche op de website van het magazine MO*. De uitstap mag volgens haar dan wel een totaal onverantwoorde beslissing zijn, die alleen kan geneutraliseerd worden door opgedreven inspanningen van de andere landen. "China is vastbesloten om door te gaan op de ingeslagen weg en staat te trappelen om het leiderschap op te nemen", schrijft De Walsche. "Het is dus nog maar de vraag hoe dit zal uitpakken voor de VS zelf. Want door te kiezen voor de oude economie van fossiele brandstoffen zullen de VS zichzelf aanzienlijke economische schade berokkenen door achter te blijven in innovatie in de groene economie."

Meest gelezen