Peter Wouters volgt Develtere op als nieuwe voorzitter Beweging.net

Peter Wouters is tijdens de algemene ledenvergadering van Beweging.net verkozen tot nieuwe voorzitter. De opvolger van Patrick Develtere wil inzetten op het verbeteren van de samenlevings- en levenskwaliteit. Maar het hete hangijzer voor het vroegere ACW blijft natuurlijk het Arco-dossier. "Charles Michel heeft beloofd het voortouw te nemen. De premier is nu aan zet", zegt Wouters.
Nicolas Maeterlinck

De leden van Beweging.net kwamen samen op de hoofdzetel in Brussel om te stemmen over de voorgedragen opvolger van Patrick Develtere, die naar het European Political Strategy Centre (EPSC) binnen de Europese Commissie trekt. Peter Wouters kreeg 97 procent van de stemmen achter zich. Hij is momenteel nog opleidingshoofd aan de Campus Sociale School in Heverlee en zal op 15 augustus aan zijn nieuwe opdracht beginnen.

Wouters, die naar eigen zeggen "gespecialiseerd (is) in gemeenschapsvorming", wil Beweging.net nog meer in de samenleving plaatsen. "Ik hecht veel belang aan onze levenskwaliteit, zoals mobiliteit en luchtkwaliteit en de kwaliteit van de samenleving. Wij moeten er mee voor zorgen dat iedereen aan boord geraakt", zegt Wouters. Dat wil hij betrachten door "alle burgers inspraak te geven, niet enkel de specialisten in onze maatschappij". De opvolger van ACW zal dus zijn sociale koers verderzetten, want "hoe de samenleving vandaag draait, is grotendeels te danken aan de sociale bewegingen".

Als relatief onbekende nieuwkomer wil Wouters de rekening van de regering-Michel nog niet maken. Maar hij laat wel verstaan zich aan te sluiten bij de boodschappen die CM-voorzitter Luc Van Gorp en ACV-voorzitter Marc Leemans gaven tijdens hun Rerum Novarum-toespraken. Zij hadden kritiek op enerzijds de verharding van de samenleving waarin geen plek meer is voor kwetsbaarheid en anderzijds het onfaire beleid van de regering-Michel die de ongelijkheid in de samenleving verder in de hand werkt. "Er is nog veel werk om de sociale doelstellingen te halen. En het is onze rol om daarop te blijven hameren."

De beweging nog meer in de maatschappij zetten en de kwaliteit van de samenleving verbeteren, mogen dan wel de speerpunten zijn van Wouters' visie, toch zal zijn achterban vooral benieuwd zijn hoe de nieuwe voorzitter zich positioneert in het Arco-dossier. Volgens Wouters is het momenteel niet aan hem om stappen te zetten. "In 2008 heeft de overheid bescherming aan de Arco-coöperanten beloofd. Nu is het tijd voor plan B. Charles Michel heeft gezegd het voortouw in deze zaak te zullen nemen. De premier is nu aan zet", besluit Wouters.

 

Meest gelezen