"Gewoon" wandelen helpt al om risico op kanker te verminderen

Gezond eten en matig bewegen, dat kan het risico op overlijden voor patiënten met darm- en borstkanker verminderen. De kans op herval neemt ook sterk af. Een simpele wandeling van een halfuurtje per dag kan al volstaan. Dat blijkt uit twee studies die voorgesteld zijn op Asco in Chicago, 's werelds grootste conferentie over kanker.

De American Society for Clinical Oncology (Asco) houdt momenteel haar jaarlijkse bijeenkomst in Chicago, in de Verenigde Staten. Het is 's werelds grootste conferentie over kanker voor professionals. Artsen en wetenschappers brengen er de resultaten en updates van de nieuwste onderzoeken voor de behandeling en preventie van kanker. Meer dan 30.000 mensen nemen eraan deel.

Twee verschillende onderzoeken met een gelijkaardige conclusie trekken heel wat aandacht. Ze wijzen erop dat een gezond voedingspatroon en lichaamsbeweging de overlevingskansen voor patiënten en ex-patiënten aanzienlijk kunnen verhogen. Het hoeft niet eens om intensieve sport te gaan. Een halfuurtje wandelen per dag kan al effect hebben.

150 minuten per week matig bewegen

Het eerste onderzoek gaat uit van de University of California en is uitgevoerd bij mensen met darmkanker in een gevorderd stadium (fase 3). Wetenschappers onderzochten het effect van de voedings- en bewegingsadviezen van de American Cancer Society: een gezond gewicht nastreven, 150 minuten per week matig bewegen en gezond eten (bewerkt en rood vlees beperken, vijf porties groenten en fruit per dag eten en kiezen voor vollegraanproducten).

992 mensen met darmkanker werd in een tijdspanne van 7 jaar twee keer geëvalueerd. Daaruit blijkt dat wie zich meer aan die adviezen hield, 42 procent minder kans had om 7 jaar na het begin van te studie overleden te zijn. Het risico op herval bij deze patiënten was ook kleiner.

"Darmkankerpatiënten met een gezond gewicht die fysiek actief waren, meer vollegraanproducten, groenten en fruit aten, minder bewerkt of rood vlees, en matig omsprongen met alcohol, vertoonden een hogere ziektevrije overlevingskans, en een hogere overlevingskans in het algemeen, dan patiënten die daar geen aandacht aan besteedden", zegt professor Erin Van Blarigan.

Volgens haar heeft lichaamsbeweging een effect op kanker doordat het het gehalte aan insuline en de kans op insulineresistentie verlaagt. "Het lijkt erop dat een hoge insulinewaarde en insulineresistentie en chronische ontstekingen de kans op veel kankers vergroten, net als op chronische ziektes zoals hartaandoeningen."

"Iets is beter dan niets"

Het tweede onderzoek was iets kleiner in omvang en is uitgevoerd door wetenschappers van de Queensland University of Technology in Australië. 337 vrouwen die voor het eerst de diagnose borstkanker gekregen hadden, werden opgedeeld in twee groepen. De ene groep volgde gedurende 8 maanden een programma met 180 minuten gematigde lichaamsbeweging per week. De andere groep kreeg het standaard zorgprogramma.

De patiënten werden twee keer geëvalueerd in een periode van 8 jaar. Na 8 jaar was 5,3 procent van de vrouwen die geregeld hadden gesport, overleden. In de andere groep vrouwen was 11,5 procent overleden. Van de sportende vrouwen was 12,1 procent hervallen, tegen 17,7 procent van de inactieve vrouwen.

Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar is wel veelbelovend. De meeste vrouwen in de sportende groep kozen vooral voor een lichte sport zoals wandelen, zegt onderzoekster Sandi Hayes. "Enige vorm van lichaamsbeweging is beter dan geen, en meer bewegen is beter dan minder." Volgens haar hebben studies in het verleden al gewezen op een gelijkaardig effect bij andere kankers.

ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY