"Klimaatambities afzwakken? Dat is een misverstand"

Volgens het kabinet van minister van Duurzame Ontwikkeling Marghem berust het nieuws als zou ons land de klimaatambities willen versoepelen, op een misverstand. België zal zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen wél proberen te halen, klinkt het in een mededeling van het kabinet. Er is geen sprake van dat ons land de voorwaarden opnieuw wil herbekijken.

Het Nieuwsblad schreef vandaag dat minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR) het klimaatakkoord van Parijs zou willen versoepelen. Concreet zou ze de Belgische doelstellingen over de uitstoot van broeikasgassen willen afzwakken. Ons land zou tegen 2030 35 procent minder broeikasgassen moeten uitstoten, een voorstel waarover wordt gesproken op Europees niveau.

Het kabinet-Marghem liet in de krant verstaan dat de minister dat cijfer naar beneden zou willen krijgen. Op dat voorstel kwam veel protest, van milieu-organisaties, maar ook van premier Charles Michel (MR), die liet weten dat dat níet het standpunt van de regering was.

Intussen klinkt het dat het helemaal niet de bedoeling is van Marghem om de klimaatdoelstellingen van ons land af te zwakken. Alles berust op een misverstand. "Alle acties van de minister tot nu tonen de wil om van ons land een voorbeeld te maken in de strijd tegen de opwarming van de aarde", stelt een mededeling van het kabinet.

"De minister wil een stabiel en duidelijk investeringskader creëren voor de overgang naar duurzame energie en het naleven van het akkoord van Parijs. Het Energie-Klimaatplan van de federale regering is erop gericht de doelstelling van 35 procent minder uitstoot te realiseren, zoals ons door de Europese Commissie gevraagd is."

"Tussen 2021 en 2030 zal de bijdrage van België stijgen van 15 naar 35 procent, wat een groot engagement van het hele land zal vragen. Het is dus fout om te zeggen dat België de voorwaarden zou willen heronderhandelen."

Kritiek op Trump

De demarche zoals die in de krant beschreven stond was al opvallend, omdat de federale regering vorige week nog felle kritiek uitte op de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn uitstap uit het klimaatakkoord. Onder meer in een tweet herbevestigde Marghem toen ons "gemeenschappelijk engagement  #HighAmbitionCoalition #MakeOurPlanetgreatagain".

Meest gelezen