Advocaten moeten voortaan heel wat minder ritjes naar de rechtbank maken

Advocaten krijgen er vanaf vandaag een handig instrument bij. Met DPA (Digital Platform for Attorneys) kunnen ze voortaan documenten gemakkelijk naar de rechtbank sturen en later dit jaar ook vonnissen en arresten naar hen laten sturen. Maar er komt ook kritiek, want een gerechtelijke procedure voor de gewone burger dreigt duurder te worden.
BELGA/DOPPAGNE

Een advocaat die vroeger documenten wilde indienen bij de rechtbank, had geen keuze: hij of zij moest naar die rechtbank gaan en er de documenten afgeven. Wilde de advocaat weten of hij een zaak gewonnen had, dan moest hij opnieuw naar de rechtbank, om er naar het vonnis te luisteren. Lukte dat niet, dan kon de advocaat naar de griffie van de rechtbank gaan om er het vonnis in te kijken. Dat vonnis kon ook met de post opgestuurd worden, maar dat nam al snel een week of langer in beslag, terwijl de tijd om in beroep te gaan intussen maar bleef lopen. In extreme gevallen durfde een griffier al eens het vonnis letterlijk voor te lezen door de telefoon, zodat de advocaat toch wist wat er beslist was.

Verbetering

Sinds 1 februari 2015 is daar al verbetering in gekomen. Op die dag is e-Deposit opgericht, een systeem waarmee een deel van die communicatie elektronisch kon verlopen. Nog niet alle rechtbanken zijn op het systeem overgeschakeld, maar toch al een groot deel.

Met DPA wordt die communicatie nog gemakkelijker voor de advocaten: ze dienen hun documenten in via het systeem, dat dan zelf kijkt hoe het document behandeld moet worden. Een hele stap vooruit, klinkt het bij de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten groepeert.

Gerechtelijke procedure duurder?

Maar toch is niet iedereen zo gelukkig. Bij de rechtbanken is te horen dat het systeem alleen voor de advocaten een vooruitgang betekent. “Voor de gewone burger dreigt het een gerechtelijke procedure duurder te maken”, zegt een goede bron, “want DPA is niet gratis, in tegenstelling tot e-Deposit. Het zijn kosten die advocaten aan hun cliënten zullen doorrekenen."

Bovendien zou, volgens die gerechtelijke bron, minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het gebruik van DPA vanaf eind dit jaar willen verplichten voor advocaten. “Opnieuw een drempel voor Justitie", klinkt het in gerechtelijke hoek, “na de invoering van btw op de erelonen van advocaten, de hogere kostprijs om een rechtszaak te beginnen en de vergoeding die je moet betalen als je een zaak verliest. Waarom kiest men niet gewoon voor het vroegere gratis systeem? E-Deposit is bovendien volledig door de overheid ontwikkeld, terwijl DPA een privé-initiatief is.” Volgens minister Geens is die kritiek voorbarig: “Wij ondersteunen alle initiatieven die de digitalisering van Justitie vooruit helpen,” zegt zijn woordvoerster, “maar van een verplichting is op dit ogenblik geen sprake. We willen Justitie trouwens betaalbaar houden voor iedereen door meer mensen aan te moedigen om een rechtsbijstandsverzekering te nemen.”