Bijzondere commissie gaat grensoverschrijdend gedrag in de sport onderzoeken

Het Vlaams Parlement richt een bijzondere commissie op om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport te onderzoeken. De commissie komt er na getuigenissen in de media over misbruik in de judowereld.

Na de getuigenissen in de media riepen verschillende partijen in het Vlaams Parlement op om een aparte commissie op te richten die zich over de kwestie zou buigen. Meerderheidspartij Open VLD pleitte voor een echte onderzoekscommissie, andere partijen stelden een bijzondere commissie voor. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft nu beslist dat er een bijzondere commissie komt.

De commissie zal het probleem van het seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport onder de loep nemen.
Indien dat nodig zou blijken, kan de commissie op een later moment nog omgezet worden in een onderzoekscommissie of kan de reikwijdte van de commissie verbreed worden naar andere sectoren zoals bijvoorbeeld welzijn, jeugd, onderwijs of cultuur. Dat tweede element was een suggestie van meerderheidspartij N-VA.

De praktische afspraken over de invulling van de opdracht en de samenstelling van de bijzondere commissie worden later beslist.

Open VLD: "Dit dossier verdraagt geen uitstel"

Open VLD-parlementslid Lionel Bajart, die vorige week had aangedrongen op een onderzoekscommissie, kan zich wel vinden in de keuze voor een bijzondere commissie.

"Een onderzoekscommissie had ons meer juridische hefbomen gegeven, maar ik leg me neer bij de beslissing van de meerderheid. Het feit dat we starten is belangrijker dan onder welke vorm dat gebeurt", zegt Bajart aan Belga. Een startdatum en kalender ligt nog niet vast, maar als het van Bajart afhangt, schiet de commissie snel uit de startblokken. "Wat mij betreft, liefst zo snel mogelijk. Dit dossier verdraagt geen uitstel."

Groen: "We willen echt stappen vooruit zetten"

Groen-parlementslid Imade Annouri, die het dossier al langer volgt en had gepleit voor een bijzondere commissie, is tevreden dat zijn voorstel gesteund wordt. "Het is zeker niet de bedoeling dat we enkel en alleen getuigenissen gaan horen", zegt hij.

"We willen echt stappen vooruit zetten. We willen oplossingen zoeken. We willen dus ook met experten in gesprek gaan. We willen nadenken over hoe we de instrumenten die we als Vlaams Parlement hebben met onze sportdecreten, kunnen aanwenden om zo goed mogelijk werk te maken van een preventief afdwingbaar kader in de sportwereld, om zo seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan."