Oppositie stelt positie van Mayeur in vraag na heisa over zitpenningen Samusocial

De oppositie in Brussel heeft op de gemeenteraad vanavond de positie van burgemeester Yvan Mayeur (PS) in vraag gesteld. De RTBF berichtte vandaag dat Mayeur en OCMW-voorzitster Peraïta jaarlijks tot 18.900 euro aan zitpenningen kregen bij Samusocial, de vzw die instaat voor de daklozenopvang. Mayeur weigerde om vragen te beantwoorden op de gemeenteraad.

Per vergadering kregen de bestuursleden van Samusocial een zitpenning van 140 euro. Dat lijkt niet heel erg veel, maar er waren wel 10 vergaderingen per maand. Daardoor wordt het totaalbedrag zo hoog. De RTBF voegt nu toe dat de zitpenningen niet op 10 maar op 12 maanden berkend moeten worden. Voor 2016 komen Mayeur en Peraïta zo aan een totaalbedrag van zo'n 17.000 euro, het jaar daarvoor was het rond de 19.000 euro.

De RTBF stelt zich dan ook de vraag of de bestuursleden daadwerkelijk 10 keer per maand zich vrijmaakten voor Samusocial. En dat dus ook in de zomermaanden. Mayeur en Peraïta hebben daar nog geen duidelijk antwoord op gegeven.

De hoge zitpenningen bij Samusocial veroorzaken veel politieke heisa. Zeker omdat het geld ervoor, een kleine 60.000 euro, uit de giften zou komen. Dat had Peraïta eerder ook toegegeven. Vanavond op de gemeenteraad zei ze echter dat het geld komt van "permanente middelen zoals sponsoring van bedrijven, niet van occasionele giften van individuen en bedrijven".

Het overgrote deel van de zitpenningen werd uitbetaald aan de vier leden van het "bureau", een onderdeel van de raad van bestuur van de Brusselse vzw. Het gaat om gedelegeerd bestuurder Peraïta, voorzitter van de raad van bestuur Michel Degueldre, Valérie Vierset, de kabinetschef van Peraïta, en Brussels burgemeester en ex-OCMW-voorzitter Yvan Mayeur (tot januari 2017). Peraïta heeft enkele dagen geleden aangekondigd dat ze ontslag neemt uit het bureau.

"Mayeur heeft een waardekader dat niet meer van deze tijd is"

De kwestie kwam vanavond aan bod op de gemeenteraad in Brussel. De oppositie vroeg duidelijkheid over hoeveel er betaald werd en waarvoor. Maar er kwam nauwelijks een antwoord van de meerderheid. Mayeur kwam zelf niet aan het woord, maar liet Peraïta antwoorden. Zij ging niet dieper in op het bedrag en zei dat het om een "forfaitaire vergoeding" gaat, dus niet om zitpenningen per vergadering. Ze verdedigde ook het feit dat de bestuurders vergoed worden voor hun werk bij Samusocial.

Groen en Ecolo stelden vervolgens het functioneren van Mayeur als burgemeester in vraag. Volgens Bart Dhont van Groen bewijst het stilzwijgen van Mayeur dat de bedragen kloppen. Hij heeft het over een blamage voor de hele politiek. "Daarnet heeft de burgemeester aangetoond dat hij een waardekader heeft dat niet meer van deze tijd is. Mensen aanvaarden niet meer dat politici die een voltijds mandaat hebben voor duizenden euro's aan zitpenningen binnenrijven. Dit is een kaakslag voor iedereen die zich inzet voor de daklozen."

Ook gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) haalt scherp uit naar Mayeur en Peraïta. "Dit is pure zelfbediening door mensen van het PS-clubje en dat moet gedaan zijn", zegt hij. Van den Driessche roept de andere overheden die Samusocial subsidiëren (zoals de federale overheid), op om actie te ondernemen en druk te zetten.

Demir vraagt onafhankelijk onderzoek

Federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) wil een onafhankelijk onderzoek naar de vzw en heeft ook vragen over de organisatie van de voorbije winteropvang door Samusocial, zo reageert haar woordvoerder. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft Samusocial-voorzitter Degueldre al om een onderzoek gevraagd, maar de staatssecretaris vraagt zich af of hij geen betrokken partij is.

De fracties van Groen en Ecolo in het Brussels Parlement vragen de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie.

Samusocial kreeg in 2016 11,96 miljoen euro aan subsidies van de Stad Brussel, het OCMW van Brussel, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), en de federale overheid. Daarnaast ontving de vzw nog 183.000 euro aan giften.

Meest gelezen