"Verbied de e-sigaret op school"

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie wil dat de elektronische sigaret expliciet verboden wordt op school. De e-sigaret is aan een opmars bezig in ons land en het instituut wil met een richtlijn klaarheid scheppen over het gebruik daarvan door jongeren.

Sinds 1 september 2008 is er een algemeen rookverbod van kracht in scholen, maar tot nu was het niet duidelijk of ook de e-sigaret daaronder zou vallen. 

"Het rookverbod geldt voor het roken van producten op basis van tabak en soortgelijke producten en de elektronische sigaret valt onder ‘soortgelijke producten’, ze is dus verboden in alle gevallen waar een rookverbod op school geldt", zegt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. "Zelfs als die elektronische sigaret geen nicotine en geen tabak bevat."

“Scholen moeten dan ook streng optreden tegen leerlingen die een e-sigaret roken, zowel in als rond het schoolgebouw. Ze geven het verbod op het dampen van een e-sigaret ook best expliciet een plaats in het schoolreglement”, klinkt het nog in het advies van het instituut. Sommige Vlaamse scholen hebben alvast niet gewacht op de richtlijn en hadden dampen al verboden op school.