Boek te laat binnengebracht? In Nederland krijg je geen boete meer

Je boek te laat ingeleverd bij de bibliotheek en bang voor een boete? Dat is verleden tijd in veel Nederlandse gemeenten. Een derde van de bibliotheken in Nederland heeft de boetes voor het te laat terugbrengen van geleende boeken al afgeschaft. En de trend blijft zich daar maar voortzetten. Dat schrijft het Nederlandse AD. Zullen de bibliotheken in Vlaanderen dat voorbeeld volgen?

Wie boeken uitleent bij een bibliotheek in Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en vele andere bibliotheken in Nederland, wordt er na vier weken aan herinnerd dat de boeken terug ingeleverd moeten worden. Als de ontlener niet reageert, volgt een tweede herinnering. Als ook die herinnering genegeerd wordt, dan krijgt de ontlener een boete. Maar als die zijn boeken daarna toch nog inlevert, hoeft hij de boete niet te betalen.

Gevolgen afschaffing

Volgens de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) van Nederland zorgen de boetes voor heel wat irritatie bij de mensen. En dat terwijl het leuk moet zijn om lid te zijn van een bibliotheek. Door de boetes af te schaffen, proberen bibliotheken de drempel zo laag mogelijk te houden voor ontleners. Het verlies dat ze hierdoor lijden, moeten ze compenseren met vrijwilligers en subsidies van de gemeente. Toch zijn de gevolgen van de nieuwe trend eerder positief: voor het personeel is het veel gemakkelijker en de mensen zijn zeer tevreden, waardoor ze minder snel geneigd zijn hun abonnement op te zeggen.

Nog geen trend in Vlaanderen

De discussie over boetes voor het te laat inleveren van uitgeleend materiaal is ook al overgewaaid naar ons land, zegt de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD). Maar het valt nog af te wachten of de trend zich hier ook zal voortzetten. Een aantal bibliotheken vreest dat het audiovisuele materiaal niet meer teruggebracht zal worden, als de boetes zullen worden afgeschaft.

Wel plannen in Halle

De hoofdbibliotheek van Halle heeft wel al concrete plannen om het boetesysteem te hervormen. Daar zullen de boetes binnenkort pas geïnd worden na een langere periode: pas als je je boek of audiovisueel materiaal meer dan een week te laat inlevert, zal je een boete moeten betalen. De boetes zullen ook herleid worden tot uniforme bedragen, ongeacht het aantal uitgeleende boeken.