KMI waarschuwt voor "droogte die stilaan zorgwekkend wordt"

De klimatologische lente van 2017 sluit af met neerslagtotalen die ruim onder de normale waarden liggen. Bovendien zijn de neerslagwaarden al sinds juli vorig jaar laag. Als het neerslagtekort de volgende weken aanhoudt, zou de situatie - net zoals in 1976 - verontrustend kunnen worden voor verschillende sectoren, waarschuwt het KMI.

In het referentiemeetpunt in Ukkel werd de afgelopen lente (maart tot mei) slechts 108,0 millimeter neerslag geregistreerd. Dat is minder dan 60 procent van de normale waarde voor dit seizoen (187,8 mm). De afgelopen 3 lentemaanden passen in een lange reeks van maanden die in juli 2016 begon, die bijna allemaal een neerslagtekort kenden.

In totaal viel er deze elf laatste maanden slechts 506,7 mm, of 65 procent van de normale waarde (781,0 mm). In de rest van het land werden eveneens lage neerslagtotalen geregistreerd, maar met verschillende intensiteiten, afhankelijk van de lokale geografie.

Ondergrondse waterreserves

De eerste helft van 2016 was zeer nat en dat heeft bijgedragen tot de aanvulling van de grondwaterstand. Daardoor zijn de schadelijke effecten van de droogte op de ondergrondse waterreserveres tot nu toe wel vrij beperkt gebleven, aldus het KMI.

Het ziet er volgens de momenteel beschikbare informatie echter niet naar uit dat de neerslag die in de nabije toekomst kan vallen ervoor gaat zorgen dat het gecumuleerde neerslagtekort snel weggewerkt zal worden.

Droog weer in het vooruitzicht

Na het natte en winderige intermezzo van deze eerste juni-dagen, vertonen de voorspellingen voor de volgende veertien dagen een redelijk snelle terugkeer van eerder stabiel en droog weer onder invloed van een hogedrukgebied dat zich regelmatig in de omgeving van ons land zal ophouden. Volgend weekend zouden de maximumtemperaturen tijdelijk tot boven 25°C kunnen klimmen.

Het KMI wijst er nog op dat het weer op langere termijn veel moeilijker te voorspellen is. De modellen voor de seizoensvoorspellingen hebben het over een zomer die warmer zal zijn dan normaal, maar voor de neerslag valt er momenteel nog geen enkele tendens te bespeuren, klinkt het.

"Oogst angstvallig in de gaten houden"

"Vooral door het feit dat de droogte zich over een langere periode situeert, dat de meteorologische zomer nu begonnen is en dat het ook de komende 14 dagen droog zal zijn, denken we dat er problemen kunnen ontstaan", zegt weerman David Dehenauw van het KMI.

"Ik heb berichten uit Wallonië dan men de oogst angstvallig in de gaten houdt. Er waren daar al problemen de voorbije maanden en die zijn nu erger geworden. In Vlaanderen is de situatie is beter, maar ook in bepaalde streken in Vlaanderen - zoals het zuiden van Vlaams-Brabant, het zuiden van Oost-Vlaanderen en Limburg - is bijvoorbeeld maar 60 procent van de normale neerslag gevallen", aldus Dehenauw.

Er zijn evenwel geen droogterecords gevestigd. "De droogte zal wellicht wel gecompenseerd worden, want de natuur compenseert nu eenmaal altijd. Hopelijk gebeurt dat niet al te veel in de zomer, maar pas in de maanden erna", stelt weerman Dehenauw.

Meest gelezen