Niet nog een snelwegparking dicht

De snelwegparking in Wetteren wordt niet gesloten. Dat heeft minister Ben Weyts (N-VA) beslist. Lost het sluiten van een snelwegparking iets op of verplaatst dit het probleem van de transitmigranten?

“Overlast door transitmigranten: dat was tot een paar maanden geleden een fenomeen dat zich beperkte tot West-Vlaanderen. Daar probeerden ze op vrachtwagens te klimmen, in de hoop ooit in het Verenigd Koninkrijk te raken”, zo klinkt het bij Binnenlandse Zaken.

Het waterbedfenomeen

Door het sluiten van de snelwegparkings in West-Vlaanderen, verplaatst het probleem zich naar het binnenland. En verschuift het ook naar de industrieparken, want ook daar vertrekken vrachtwagens.

“Het aantal transitmigranten neemt niet af, maar er zijn nu minder plaatsen waar ze nog een poging kunnen wagen. Dat maakt een grotere concentratie op de overblijvende plaatsen”, zegt de wegpolitie.

Welke snelwegparkings zijn er dicht?

- Jabbeke krijgt bewaking ’s nachts tot einde 2017, daarna gaat hij dicht
- Mannekesvere: ’s nachts gesloten
- Drongen: ’s nachts gesloten
- Wetteren: blijft open, is bewaakt en sinds enige tijd gratis vanaf 18u

Worden migranten opgepakt?

Als transitmigranten in een vrachtwagen betrapt worden, is de politie de eerste die ter plaatse komt. Zij controleren of de mensen geldige verblijfspapieren hebben. Als dat niet zo is, komt Dienst Vreemdelingenzaken. Die moeten beslissen over hun lot.

In de praktijk komt het hierop neer:

- Willen ze hier asiel aanvragen, dan start de asielprocedure en krijgen ze bed, bad en brood.
- Als ze geen asiel willen aanvragen, dan krijgen ze het bevel om binnen de 5 dagen het grondgebied te verlaten.

Niet vatbaar voor rede

“Het is een heel complexe situatie”, vertellen zowat alle betrokkenen. Niet zo simpel om er een pasklaar antwoord op te bedenken. Het gaat om mensen in een kwetsbare positie, ze geloven wilde verhalen van mensensmokkelaar en zijn daar moeilijk van af te brengen.

Sommigen onder hen slagen er ook echt in om de oversteek te maken. Sommigen na lang proberen en een plotse toevalligheid. Anderen betalen smokkelaars een grote smak geld. Dat verhoogt de kans aanzienlijk.

En wie de oversteek haalt, belt met een ‘succesverhaal’ naar de achterblijvers. Of ze verspreiden hun verhaal via sociale media. Telkens wordt daarmee de hoop gevoed voor wie ook denkt dat het Verenigd Koninkrijk het beloofde land is.