Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaamse overheid en PMV

Een vereenvoudigde organisatie, een meer klantvriendelijke dienstverlening, een verbeterde transparantie en rapportering en heldere afspraken tussen de Vlaamse overheid en PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen). Dat zijn de hoofdingrediënten van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en PMV die Vlaams minister van Economie Philippe Muyters woensdag heeft voorgesteld.

PMV is de Vlaamse investeringsmaatschappij die via kapitaalinjecties, leningen en waarborgen optreedt als een soort katalysator in de Vlaamse economie. Het takenpakket van PMV is door de jaren heen gegroeid. Naast specialist in risicokapitaal en groeifinanciering is de maatschappij bijvoorbeeld ook bezig met publiek-private samenwerkingen (PPS)en met investeringen in duurzame energie. De Vlaamse overheid is als enige aandeelhouder 100 procent eigenaar van PMV.

Een half jaar geleden kreeg PMV wel een kritisch rapport van het Rekenhof. Een auditrapport somde een hele reeks punten van kritiek op: de aansturing van PMV vanuit de overheid is onduidelijk, er is een gebrek aan duidelijke doelstellingen, de samenstelling van de raad van bestuur is niet transparant, de werking en de activiteiten zijn weinig transparant,... Minister van Economie Philippe Muyters zei toen dat er al verschillende initiatieven liepen, maar beloofde bijkomende stappen in de samenwerkingsovereenkomst met PMV.

Die overeenkomst ligt nu op tafel. Een van de speerpunten daarin is een vereenvoudigde organisatie en een stroomlijning van de structuur van PMV. Om ondernemers duidelijker wegwijs te maken waar ze bij PMV voor wat kunnen aankloppen zullen de verschillende vennootschappen tegen midden 2018 worden geïntegeerd. Bedoeling is om zo - onder een uniforme PMV-vlag - meer financieringsoplossingen op maat te kunnen aanbieden. Specifiek voor de doelgroep van zelfstandigen en kmo's werd wel het submerk PMV/z gecreëerd die de Winwinlening, de Waarborgregeling, de Startlening+ en kmo-cofinanciering groepeert.

Verder zal de raad van bestuur onafhankelijker worden. Zo zullen er tegen de zomer van 2018 drie onafhankelijke bestuurders worden aangeduid. Er komt ook meer transparantie en een betere rapportering. Zo komt er een jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst en zal PMV zelf driemaandelijks rapporteren op haar website.