OESO positiever over groei Belgische economie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een denktank van voornamelijk rijke landen, is positiever geworden over de groei van de Belgische economie. De organisatie gaat uit van 1,6 procent groei dit jaar en 1,7 procent volgend jaar, tegenover respectievelijk 1,3 en 1,5 procent in haar vorige prognose.
© BSIP / Reporters

De economische groei is gematigd geweest, maar zal volgens de OESO dit en volgend jaar aantrekken. De organisatie zit daarmee op dezelfde lijn als de Europese Commissie. Vooral private investeringen zullen de groei een boost geven, want volgens de OESO zal de private consumptie matig blijven door de loonmatiging. De regering matigde de loongroei om onze bedrijven concurrentiëler te maken.

De werkloosheid zal verder dalen, verwacht de OESO, van 7,9 procent vorig jaar tot 6,6 procent in 2018. Al stelt de organisatie wel vast dat de geografische verschillen in werkloosheid groot zijn in ons land en dat immigranten en hun kinderen achterop hinken in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Opvallend is dat de OESO niet alleen opwerpt dat een betere transportinfrastructuur de ruimtelijke arbeidsmobiliteit zou verbeteren, maar ook een verlaging van transactiekosten bij het kopen van een woning naar voren schuift.

De tax shift van de regering-Michel zal de economische activiteit stimuleren, luidt het. De OESO verwijst daarbij naar de verschuiving van lasten op arbeid naar accijnzen en milieutaksen. De kilometerheffing voor vrachtwagens, hogere taksen op diesel en fiscaal minder interessante bedrijfswagens zullen de vervuiling tegengaan, luidt het.

Het kan echter nog beter, stelt de OESO, bijvoorbeeld door de wegentol nog uit te breiden en de taksen op bedrijfswagens nog op te trekken. Bovendien blijft België ondanks de inspanningen een van de hoogste arbeidsbelastingen in de OESO hebben. Ook de vennootschapsbelasting, met zijn vele uitzonderingen, kan volgens de OESO een hervorming gebruiken. En er zou ook een federale vermogenswinstbelasting kunnen ingevoerd worden, zo suggereert de OESO, maar dan "als onderdeel van een bredere hervorming".