Comey: "Alles gedetailleerd opgeschreven uit angst dat Trump zou liegen"

James Comey, de FBI-baas die door president Trump aan de kant werd gezet, is een paar uur lang verhoord in de senaatscommissie in Washington. Elementen die aanleiding hadden kunnen geven tot een afzettingsprocedure van de president zijn niet meteen aan het licht gekomen, maar Comey deed toch een aantal zeer opmerkelijke uitspraken. We zetten ze even op een rij.

Voor het eerst sinds hij een maand geleden door Trump aan de kant is gezet, heeft voormalig FBI-baas James Comey gepraat over zijn ontslag en over het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "Het Amerikaanse publiek moet uw kant van het verhaal kennen", stak de voorzitter van de senaatscommissie van wal.

Heeft Trump Comey gevraagd om het Rusland-onderzoek te stoppen, dat was de hamvraag. "Nee", was het korte antwoord van Comey, die ook nog zei dat het niet aan hem is om te zeggen of Trump de rechtsgang al dan niet heeft belemmerd. Dat is de rol van de speciale aanklager Robert Mueller.

Maar daarmee was niet alles gezegd. Al heeft Comey geen uitspraken gedaan die aanleiding kunnen geven tot het afzetten van de president, toch waren veel van zijn woorden wel degelijk beschadigend voor Trump.

"Leugens, zo simpel als dat"

Al helemaal bij het begin van de hoorzitting haalde Comey fel uit naar Trump, die hem en het Witte Huis probeerde zwart te maken. "Opmerkingen over wanorde bij de FBI zijn leugens, zo simpel als dat. Er is niets van waar", zei hij. 

Dat hij elk moment ontslagen kon worden, daarvan was hij zich bewust, zegt Comey. Maar de steeds veranderende verklaringen die Trump hem gaf voor zijn ontslag, ervoer Comey als "verwarrend en steeds verontrustender".

"Ik was oprecht bezorgd dat Trump zou liegen"

Het is niet de enige keer dat Comey de woorden "leugens" of "liegen" in de mond nam met betrekking tot Trump. Dat hij ooit aan de tand zou worden gevoeld over de inhoud van zijn gesprekken met de president, is iets wat hij van meet af aan verwachtte dat het kon gebeuren.

Van de negen gesprekken die hij met Trump had, hield hij telkens een gedetailleerd verslag bij. Dat deed hij "omdat hij oprecht bezorgd was dat Trump zou liegen".  "Ik wist dat er een dag zou komen waarop ik een verslag zou nodig hebben van wat gebeurd was. Niet alleen om mezelf te verdedigen maar ook om de FBI te beschermen."

"Ik wou dat ik die avond met mijn vrouw was gaan eten"

Met bovenstaande uitspraak kreeg Comey zelfs even de lachers op zijn hand. Hij vertelde dat hij door de president was uitgenodigd voor een diner, terwijl hij eigenlijk al een etentje met zijn vrouw had gepland.

Tijdens zo'n persoonlijk onderhoud met de president sprak die de wens uit dat er geen onderzoek liep naar veiligheidsadviseur Flynn. Die uitlating beschouwde Comey wel als een opdracht om dat onderzoek ook te staken, al heeft Trump het hem niet met zoveel woorden gevraagd.

Comey zegt dat hij "met stomheid geslagen was" en niet krachtdadig genoeg is ingegaan op de vraag. 

"God, ik hóóp dat er opnames bestaan"

Een tweet van Donald Trump lijkt de bal aan het rollen te hebben gebracht om Comey te doen getuigen. "James Comey kan maar beter hopen dat er geen opnames van onze gesprekken zijn voor hij lekt naar de pers", zo luidde die tweet.  

In de senaatscommissie kwam Comey terug op die tweet. "Ik heb zijn tweet over de opnames gezien. God, ik hóóp dat er opnames zijn", was zijn commentaar. Op basis van de bewuste tweet besliste Comey om zijn optekeningen van zijn gesprekken met de president te delen met een vriend, docent aan de Columbia-universiteit Daniel Richman. Die speelde de informatie door aan de pers.

"Russische inmenging: het zal blijven gebeuren"

Uiteraard had Comey het ook over de kern van het onderzoek: de Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zegt dat de FBI vanaf de late zomer van 2015 op de hoogte was van cyberinmenging vanuit Rusland. Comey zei ervan overtuigd te zijn dat Rusland de verkiezingen probeerde te beïnvloeden. Hij waarschuwt ook dat de Russen dat zullen blijven proberen. "Het zal opnieuw gebeuren."

De hoorzitting van James Comey in 2 minuten