Lagere uitkeringen voor tijdskrediet en thematisch verlof

Sinds 1 juni krijgen werknemers en ook ambtenaren die tijdelijk niet of minder gaan werken, in een aantal gevallen een lagere uitkering. Het gaat eerst en vooral om werknemers in de privé-sector die al meer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever aan de slag zijn en tijdskrediet opnemen. En het is ook van toepassing op 50-plussers die thematisch verlof opnemen. De lagere uitkeringen gelden alleen voor nieuwe aanvragen, en dus niet voor wie al langer een uitkering krijgt.
Reporters

In de privé-sector kunnen werknemers tijdskrediet opnemen om bijvoorbeeld voor een zwaar ziek kind of familielid te zorgen, of om een opleiding te volgen. Wie vier vijfde gaat werken, krijgt altijd een even hoge uitkering als vroeger. Maar wie halftijds gaat werken of tijdelijk stopt met werken, krijgt in een aantal gevallen minder. Dat geldt meer bepaald voor wie meer dan vijf dienstjaren op de teller heeft bij dezelfde werkgever, en vanaf 1 juni tijdskrediet begint op te nemen. Voor hen liggen de uitkeringen bijna 30 tot 75 euro per maand lager.

Zowel in de privé-sector als bij de overheid kunnen werknemers ook thematisch verlof opnemen voor de opvoeding van hun jonge kinderen (ouderschapsverlof), of om voor een zwaar of terminaal ziek familielid te zorgen (verlof voor medische bijstand of palliatief verlof). Wie voltijds thematisch verlof opneemt, krijgt altijd een even hoge uitkering als vroeger. Maar wie dat vier vijfde of halftijds doet, krijgt in een aantal gevallen minder. Dat geldt meer bepaald voor wie ouder is dan 50 en vanaf 1 juni thematisch verlof begint op te nemen. Voor hen liggen de uitkeringen bijna 60 tot 120 euro per maand lager.

Voor de precieze bedragen kan u terecht op deze link.