Nog geen akkoord over nieuwe Brusselse burgemeester

De Brusselse meerderheidspartijen onderhandelen over de opvolging van de ontslagnemende burgemeester en OCMW-voorzitter, maar het ziet er niet naar uit dat er snel een akkoord komt. De positie van de SP.A lijkt in gevaar.

De SP.A heeft vrij snel de vergadering verlaten, naar eigen zeggen omdat een schepenambt voor aftredend burgemeester Mayeur op tafel kwam, maar andere partijen trekken dat in twijfel en zeggen dat de SP.A zich onmogelijk had gemaakt door de straffe taal van Brussels SP.A-minister Pascal Smet, die mee voogdijminister is van Samusocial.

Als SP.A voorgoed wegblijft, dan zal SP.A-schepen An Persoons vervangen worden door een liberaal. MR zou bovendien graag het OCWM-voorzitterschap van de eveneens ontslagnemende PS'er Paraita overnemen. De Franstalige liberalen willen zo'n herschikking en het armworstelen met de PS zal nog wel een tijdje duren.

Er moeten ook maatregelen komen om schandalen zoals Samusocial in de toekomst te vermijden. Bovendien is de PS er nog niet uit wie burgemeester moet worden. De meest genoemde namen zijn die van Philippe Close, minister van Toerisme, en Karine Lalieux, schepen van Cultuur en Openbare Netheid.