Van Besien wil progressieve weg openbreken in Antwerpen

Wouter Van Besien, de fractieleider van Groen in Antwerpen, heeft van zijn partijbestuur de opdracht gekregen om "te werken aan een progressief project en een bondgenootschapslijst" voor 2018. Hij moet nu op zoek gaan naar Antwerpenaars buiten de politieke partijen om zo'n visie voor de stad te schrijven.

"Ik doe een oproep naar iedereen die progressief is, binnen de politiek. Maar ook mensen zonder lidkaart van een politieke partij, maar mét een hart voor de stad, die nu al dingen ondernemen, ook zij zijn welkom", zegt Van Besien.

"Ik zie veel Antwerpenaars die van hun stad iets willen maken. Deze liefde zorgt voor een grote dynamiek, waar het huidig stadsbestuur helaas niet op inspeelt." Van Besien wil breder denken dan alleen maar binnen één partij: "Willen we een warme stad waarin we niemand achterlaten en met ene modern mobiliteitsbeleid, dan moeten we het model van een politieke partij overstijgen."

Van Besien is duidelijk ambitieus: "We willen het stuur van de stad in handen krijgen, iedereen in Antwerpen zit te wachten op nieuwe verhalen, we willen een stad waar iedereen zich thuis voelt, waar de lucht gezond is, waar de woningen betaalbaar zijn, waar de armoede bestreden wordt. Iedereen die daaraan wil meewerken, is welkom."

Ook SP.A zoekt progressieve verbreding

Bij de SP.A krijgt Tom Meeuws, de nieuw aangewezen leidersfiguur, dezelfde opdracht mee als Van Besien. Het is dan ook een publiek geheim dat beiden al een tijdje met elkaar praten. Of er een samenwerking of een progressief kartel van komt, dat is nog onduidelijk. "Ik voel bij de socialisten dezelfde drang naar vernieuwing, dus in die zin zijn er vele mogelijkheden", zegt Van Besien.

Van Besien wil midden oktober, één jaar voor de verkiezingen, een idee hebben waar hij naartoe gaat met zijn progressief project. "We beginnen eraan met optimisme. Eerst spreken we met mensen van buiten de politiek, met de SP.A hadden we al goeie gesprekken en wat de PVDA betreft, wil ik graag ook spreken. Want zij zijn de tegenstrevers niet, dat we met hen samenwerken in de toekomst is niet uitgesloten."