Wat betekent dit nu voor de brexit?

"Brexit means brexit", was de strijdkreet van de Conservatieve premier Theresa May. Nu haar gok om een mandaat te krijgen van de kiezer lijkt te mislukken, rijst de vraag of de Britten hun rug hebben gedraaid naar de brexit of niet. Dat is echter niet zo duidelijk, maar onzekerheid regeert nu, en niet enkel in Groot-Brittannië.

Premier May had een "harde brexit" aangekondigd en harde onderhandelingen met de overblijvende lidstaten van de EU. May was bereid om niet enkel uit de EU te treden, maar ook uit de Europese eenheidsmarkt, tot grote nervositeit van de ondernemingen. Ook de positie van Europese inwijkelingen stond op de helling, net zoals die van de Britse expats in de EU zelf. 

Mogelijk heeft die onzekerheid een aantal Britten weggejaagd van de Conservatieven, al speelden ook sociale kwesties en de veiligheid na de terreuraanslagen in Manchester en Londen mee. 

Hoe dan ook valt nu het onderhandelingsschema over de brexit wellicht in duigen. May had artikel 50 van het EU-verdrag ingeroepen waardoor de procedure voor een vertrek uit de EU in werking trad.

In de praktijk waren de eerste onderhandelingen gepland voor 18 juni, maar dat kan uitgesteld worden. Er moest dus eerst een Britse regering zijn die kan onderhandelen en tegen de verwachtingen in, kan dat een tijdje duren. 

Welk UK onderhandelt er nu met de EU?

Bovendien liggen de kaarten anders. Het verdeelde Verenigd Koninkrijk staat nu plots veel zwakker tegenover de EU. Als er een andere regering komt of zelfs dezelfde met een andere premier, kan de Britse onderhandelingsstrategie veranderen en dat heeft tijd nodig. Ook als de huidige Conservatieve regering met premier May blijft, is de Britse positie tegenover de EU verzwakt.

Mocht er een brede progressieve coalitie komen rond Labour, dan is het ook niet duidelijk wat de Britten willen. Labourleider Jeremy Corbin is zeker niet pro-Europees en zijn partij is erg verdeeld over de brexit, al zijn veel jonge kiezers die eerder voor het behoud van EU-lidmaatschap waren en dan nog meestal voor Labour.

Bovendien zijn mogelijke coalitiepartners zoals de Schotse SNP of de Liberal Democrats tegen een brexit. In dat geval zouden de kaarten dus anders liggen, maar hoe is niet duidelijk. Londen zou kunnen gaan voor een "soft brexit" met behoud van de EU-eenheidsmarkt en immigratie uit de Unie.

Het stoppen van een brexit lijkt weinig waarschijnlijk en zou de Britten enorm gezichtsverlies opleveren. Zelfs een absoluut voorstander van de EU, de Conservatieve ex-minister en veteraan uit de Thatcher-jaren Ken Clark, zegt dat de brexit niet meer teruggedraaid kan worden.