Advies Raad van State: H. Essers mag bos voorlopig niet kappen

De auditeur van de Raad van State adviseert om het ruimtelijk plan voor het Esserbos voorlopig on hold te zetten. Het bedrijf heeft alle vergunningen op zak en kon door het plan –dat van een natuurgebied industriegebied maakt- in principe vanaf 1 september beginnen kappen. Maar verschillende milieuverenigingen startten een spoedprocedure op bij de Raad van State en de adviseur geeft hen in een advies gelijk.

 H. Essers heeft zowel de bouwvergunning als de milieuvergunning op zak. Het logistiek bedrijf wil uitbreiden in een natuurgebied dat door een gewestelijk ruimtelijk plan van de Vlaamse regering industriegebied wordt. In principe zouden ze op 1 september kunnen starten met de kap van het bos.

Auditeur: "Vlaamse regering respecteert de door Europa beschermde natuur niet"

Verschillende milieuverenigingen zoals Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Bos+ en een lokaal actiecomité legden zich niet neer bij dit ruimtelijk plan dat van het natuurgebied industriegebied maakt. Ze startten een spoedprocedure op bij de Raad van State en eisen dat het plan voorlopig wordt geschorst. De auditeur van de Raad van State geeft hen in deze spoedprocedure nu gelijk. Dit is enkel een niet-bindend advies, maar vaak volgt de raad de adviezen van de auditeur. 

Raad van State beslist volgende vrijdag

Volgende vrijdag beslist de Raad van State of het plan nu effectief tijdelijk wordt geschorst. Als dat zo is, kan het kappen dus voorlopig niet doorgaan. Het bedrijf moet dan wachten tot de Raad zich definitief heeft uitgesproken over de vernietiging van het gewestplan. Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg blijft hopen op zo’n definitieve vernietiging van het plan. “Als de adviseur onze argumenten nu volgt, wordt het moeilijk voor Essers om ze later te weerleggen”.