Crombez: "Geen spijt dat we niet meer tot die club behoren"

De SP.A is niet vrijwillig uit het Brusselse stadsbestuur gestapt. Dat zegt partijvoorzitter John Crombez in een reactie op de aanstelling van Philippe Close (PS) als nieuwe burgemeester van Brussel.

Bij de nieuwe bestuursploeg is te horen dat SP.A gisteravond vrijwillig het overleg tussen de meerderheidspartijen heeft verlaten, maar volgens Crombez klopt dat niet. "Gisteravond hebben PS, MR en Open VLD ons gevraagd om het overleg te verlaten omdat we het niet eens waren met de gang van zaken en nadien hebben we niets meer van hen gehoord", zegt Crombez. "Een lid van het schepencollege op deze manier behandelen, om haar bevoegdheden onder elkaar te verdelen als smeermiddel is oude politieke cultuur".

"Wij dachten gisteravond dat de schepenen moesten bijeenkomen om het Brussels bestuur terug op gang te trekken en afspraken te maken over de aanpak van een propere politiek in Brussel, maar het is een scheldpartij geworden omdat wij als SP.A een onderzoek hadden opgestart naar de daklozenopvang en omdat wij weigerden na te denken over een mogelijk schepenambt voor Yvan Mayeur." vervolgt Crombez.

"Dan hebben ze herhaaldelijk verzocht om het overleg te verlaten. We hebben dat uiteindelijk ook gedaan omdat het niet ging over het bestuur van Brussel, maar over de postjes en het onderzoek van de daklozenopvang onder leiding van Yvan Mayeur, nota bene. Ik heb er geen spijt van dat we niet meer tot die club behoren".