Gemeente Wichelen vermoedt kwaad opzet menselijke beenderen in wegverharding

Uit de eerste resultaten van een intern onderzoek naar de aanwezigheid van menselijke beenderen in een recent verhard pad in Wichelen, vermoedt het gemeentebestuur van Wichelen kwaad opzet. Dat laat het gemeentebestuur weten.

Nadat woensdag bekend raakte dat er historische botten in een dreef in de Onnebossen in Serskamp (Wichelen) aangetroffen werden, werd beslist om het grindpad af te graven. Dat grind was afkomstig van de paden van een kerkhof.

Er volgde een onderzoek van de politie, maar ook door het gemeentebestuur intern, en die maakte de eerste vaststellingen over. "De keuze om de kiezelstenen, die afkomstig waren van de grindpaden, te hergebruiken is een verkeerde beslissing geweest", aldus het gemeentebestuur. "Elk materiaal afkomstig van een begraafplaats moet met de nodige omzichtigheid behandeld worden. In de toekomst zal er op toegezien worden dat dit niet meer kan gebeuren."

Maar er is nog meer, aldus het gemeentebestuur. "Het eerste onderzoek heeft ook blootgelegd dat er sterke vermoedens zijn dat personen, die onlangs de technische dienst verlaten hebben wegens conflicten de bedoeling hebben gehad om de leiding van onze technische dienst te treffen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte feiten zijn. Het gemeentebestuur heeft dan ook officieel een klacht ingediend en wacht nu de juridische procedure af."

Het gemeentebestuur zegt het voorval te betreuren en hoopt dat het onderzoek een exacte weergave van de feiten kan geven.