Groen gelooft niet in nieuwe Brusselse burgemeester: "Close heeft een te groot verleden"

De oppositiepartij Groen gelooft niet in de figuur van Philippe Close (PS) als nieuwe burgemeester van Brussel. "Na het zeer ernstige probleem met Mayeur hebben we mensen nodig die een nieuwe politieke cultuur belichamen", zegt Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete in een gesprek met VRT Nieuws. "Maar Close heeft daarvoor een te groot verleden." Ook CD&V-gemeenteraadslid Bianca Debaets heeft haar twijfels, en zal Close nauwgezet in het oog houden.
Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete

Philippe Close werd gisteren naar voren geschoven als de nieuwe burgemeester van Brussel. Hij volgt Yvan Mayeur op die moest opstappen nadat hij in opspraak was gekomen in het schandaal rond SamuSocial.

De keuze voor Close overtuigt Groen-parlementslid Verstraete niet. Verstraete spitte mee het dossier rond SamuSocial uit. Volgens hem is de nieuwe Brusselse burgemeester namelijk alles behalve onbesproken. Verstraete verwijst daarvoor naar zaken die volgens hem wijzen op "ongezonde belangenvermenging".

"Het nadeel van Close is dat hij een te groot verleden heeft. Zo was er bijvoorbeeld de zaak van het Koninklijk Circus. Close heeft als bevoegd schepen de uitbating van het Koninklijk Circus toegewezen aan een vzw die aan hemzelf gelinkt is."

"We hebben nu mensen nodig die onbesproken zijn en die uitblinken in goed bestuur, want het vertrouwen van de mensen heeft een grote deuk gekregen. Maar dat zijn zaken die je niet kunt zeggen van meneer Close", aldus Verstraete.

"Gemiste kans van Open VLD om nieuwe start te maken"

Arnaud Verstraete hekelt ook de snelheid waarmee de opvolging van Mayeur is afgehandeld. "De PS had zeven dagen tijd en een climax van de publieke verontwaardiging nodig om Mayeur te doen opstappen. Maar om daarna een nieuwe persoon te vinden, duurt het geen 24 uur. Ik betreur dat het zo snel is gegaan. Men had beter meer tijd genomen om goed na te denken over wat er is fout gelopen."

In die zin geeft Verstraete ook kritiek op de coalitiepartners van de PS in het Brusselse stadsbestuur. "Ze bougeerden aanvankelijk niet, ook niet toen Mayeur weigerde te antwoorden. Het heeft tot donderdag geduurd vooraleer Open VLD en SP.A hebben gezegd dat de zaken rond Mayeur niet door de beugel konden. En de volgende dag zit Open VLD alweer mee in het bestuur. Er was nu een momentum voor een ommekeer en ik heb de indruk dat dat momentum niet gegrepen is."

"Denk dat er nog zaken aan het licht zullen komen"

Verstraete denkt naar eigen zeggen dat er in het algemeen nog zaken aan het licht zullen komen uit de Brusselse politiek. "Ik heb de afgelopen week verschillende zaken gehoord over problemen bij vzw's. Een aantal elementen laten mij toe te denken dat het recente schandaal rond SamuSocial niet het laatste zal zijn."

"Of Close daarbij betrokken zal zijn? Ik hoop voor hem en voor Brussel van niet. Ik kan hem nu onmogelijk op voorhand beschuldigen. Maar uit die oude politieke cultuur en malversaties zullen er nog dingen naar boven komen. En dat moeten we met wortel en tak uitroeien."

Debaets twijfelt aan belofte propere politiek

Ook Bianca Debaets, gemeenteraadslid in Brussel voor CD&V in de oppositie, twijfelt of de nieuwe burgemeester Philip Close zijn belofte voor een propere politiek zal waarmaken.

Debaets wil er op toezien dat de nieuwe burgemeester Close zoals beloofd zijn bijkomende bestuursfuncties laat vallen, en dat het aangekondigde kadaster van wie wat bijverdient er ook komt.

"Ik verwacht wel dat hij inderdaad de daad bij het woord voegt, en snel werk maakt van dat kadaster", zo zegt ze. "Want het is absoluut belangrijk, niet alleen voor de SamuSocial maar voor alle vzw's van de stad Brussel, dat er duidelijkheid komt wie daar in zit."

"Ik hoop dat hij het gaat waarmaken, en vooral dat hij ook afstand doet van die vele mandaten, en duidelijkheid schept in die vele, soms toch wat ondoorzichtige, schimmige vzw's van de stad. Dat hij nu letterlijk de boeken op tafel legt."

Nicolas Maeterlinck