Kogelladers voortaan niet meer vrij te koop in België

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakt een einde aan de vrije verkoop van kogelladers voor bijvoorbeeld machinegeweren. Dat staat in de krant De Tijd.

Terroristen zoals Khalid El Bakraoui konden voor de aanslagen van 22 maart in Brussel nog vrij kogelladers kopen in ons land. Maar voortaan kan de aankoop van kogelladers alleen nog maar met een vergunning.

"Vandaag kunnen laders nog afzonderlijk verkocht worden zonder dat de koper een wapenvergunning of het bijhorende wapen voorlegt", zegt minister Geens. "Omdat er in Europa nogal wat zwarte handel is in onderdelen van wapens, gaan we voortaan het kopen van laders afzonderlijk verbieden."

Wie een kogellader wil kopen, zal daarvoor nu een wapenvergunning moeten voorleggen en het daarbij horende wapen.

Criminelen kunnen in ons land echter nog vrij gemakkelijk aan illegale wapens geraken. Dat blijkt uit een verslag van de Kamercommissie Terrorismebestrijding over de bestrijding van de illegale wapenhandel.