Ex-schepen Persoons (SP.A): "PS wilde Mayeur als schepen, collega van Open VLD zweeg"

Lag na het ontslag van de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) het plan op tafel om hem aan boord te houden als schepen? Enkele dagen na de feiten blijft er veel onduidelijkheid. "Het is ons al voor de vergadering voorgesteld", zegt ex-schepen Ans Persoons (SP.A). "Het lag niet op tafel", spreekt schepen Els Ampe (Open VLD) haar tegen. Ze deden het hele verhaal in "De zevende dag".

Even terug naar begin deze week. De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta komen in opspraak wanneer blijft dat de twee jarenlang rijkelijk zijn vergoed door Samusocial, de vzw die instaat voor de daklozenopvang. Het zou gaan om zitpenningen van vergaderingen die volgens velen wellicht zelfs niet hebben plaatsgevonden. 

De oppositie vroeg dinsdag al het ontslag van de twee, een dag later volgden collega-meerderheidspartijen SP.A en Open VLD. Mayeur zweeg een lange tijd, maar kon uiteindelijk niet anders dan in de loop van donderdag zijn ontslag in te dienen. 

's Avonds zit het schepencollege van Brussel samen om te kijken hoe het nu verder moet. En over die vergadering draait alle onduidelijkheid. Wat zeker is, is dat schepen Ans Persoons (SP.A) de vergadering verliet. De reden erachter is minder duidelijk. Volgens SP.A lag het plan op tafel om Mayeur aan boord te houden als schepen en kon de partij zich daar niet mee verzoenen. Maar dat ontkenden de andere partijen vrij snel. 

Telefoontje

"Enkele uren voor de vergadering heb ik een telefoontje gekregen met het voorstel dat de burgemeester schepen zou worden", legt Persoons uit in "De zevende dag". "Wij hebben dat plan onmiddellijk weerlegd. Onze voorzitter John Crombez heeft daarop contact gehad met Gwendolyn Rutten (de voorzitster van Open VLD, nvdr.). Ook zij was duidelijk en zei dat er geen sprake van kon zijn. Ik ging er dan ook vanuit dat mijn collega van Open VLD (schepen Els Ampe, nvdr.) mij zou steunen tijdens de vergadering. Maar dat is niet gebeurd."

De vergadering die avond werd nog voorgezeten door Mayeur zelf, die net zijn ontslag had ingediend. "Hij was duidelijk boos, vooral op SP.A. Volgens hem is het onze schuld dat hij geen burgemeester meer is. Hij had ondertussen ook een telefoontje gekregen van Laurette Onkelinx (de voorzitster van de Brusselse PS, nvdr.), waarin ze zei dat het voorstel om hem schepen te maken voor ons geen optie was. Hij wilde van mij de garantie dat we er op z'n minst over zouden nadenken, anders moesten we maar opstappen. Dat is later door verschillende PS-schepenen én eerste schepen Alain Courtois (MR) herhaald."

"Ampe heeft toen niets gezegd", zegt Persoons. "Dat was teleurstellend. Als Vlaamse partij in Brussel ben je sowieso klein. Hier hadden we de mogelijkheid om het verschil te maken als we samenwerkten. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben teleurgesteld in mijn ex-collega. Voor haar ging het om de postjes en om het afpakken van mijn bevoegdheden."

Ruzie tussen socialisten

Schepen Els Ampe (Open VLD) vertelt een ander verhaal. "Dat plan lag niet op tafel", zegt ze eveneens in "De zevende dag". "Er was duidelijk ruzie binnen de socialistische familie (tussen PS en SP.A, nvdr.), maar daar waren wij niet van op de hoogte. Er werd behoorlijk geschreeuwd, maar wat er precies gebeurd is, weet ik niet."

"Ik ben aan tafel blijven zitten omdat de vergadering over meer ging dan enkel over Mayeur", zegt ze. "Het ging ook over transparantie en de rol van de burgemeester. Als je iets wil veranderen, dan moet je aan de tafel blijven zitten. Aan de zijlijn gaan roepen, lost niets op. Als je doelpunten wil scoren, moet je op het terrein staan."

Uiteindelijk heeft SP.A zélf beslist om op te stappen, zegt Ampe. "Wij kunnen juridisch niemand verplichten om op te stappen. Zij is weggegaan. En als iemand daarvoor kiest, dan heb ik daar geen commentaar op te geven."

"Wij hadden bereikt wat we wilden: Mayeur was opgestapt", zegt Persoons. "Waarom zou ik dan opstappen?"

Breuk

Bij de voorstelling van de nieuwe burgemeester had het schepencollege het over "een breuk" in het beleid. "Inhoudelijk gaan we natuurlijk verder met het project waarmee we zijn begonnen", zegt Ampe. "De breuk zit hem in de manier van besturen: transparanter, met minder mandaten. Iedereen moet duidelijk weten hoe het in elkaar zit."

Maar in die transparantie gelooft Persoons niet. "Dit is geen fraai beeld van de Brusselse politiek. Nu ik op de persconferentie iedereen zag glunderen, ben ik blij dat ik er niet meer tussenzit. Ik ben vier jaar heel graag schepen geweest, maar op deze manier hoeft het niet meer voor mij."

Geen klein meisje

In sommige media is de afgelopen dagen gesuggereerd dat Persoons door SP.A is "opgeofferd" om zo het hachje van minister Pascal Smet (SP.A) te redden. Hij was als minister namelijk verantwoordelijk voor Samusocial.

"Ik vind dat eigenlijk nogal seksistisch", zegt Persoons daar nog over. "Alsof ik het kleine meisje ben dat niet voor zichzelf kan spreken. Ik ben schepen geweest in Brussel. Dat was geen makkelijke opdracht, maar ik heb geknokt. Dit was echt wel een keuze die ik zelf kon maken."

(Her)bekijk het interview met Els Ampe (Open VLD):

(Her)bekijk het interview met Ans Persoons (SP.A):