"Huwelijk geen hindernis om nationaliteit af te nemen"

Iemand de Belgische nationaliteit ontnemen kan maar onder welbepaalde omstandigheden. Dat zegt Frederik Swennen, hoogleraar familierecht aan de Universiteit Antwerpen in "Terzake". Het feit of hij/zij al dan niet gehuwd is speelt daarbij geen rol.

Het feit dat de voormalige leider van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, vorige week in de gevangenis met een Belgisch-Marokkaanse vrouw is getrouwd, valt niet in goede aarde bij de N-VA. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vreest dat dat huwelijk stokken in de wielen zal steken van de pogingen om Belkacem de Belgische nationaliteit te ontnemen en hem het land uit te zetten.

Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. "Iemand de Belgische nationaliteit afnemen kan maar in drie welomschreven gevallen", zegt Swennen. Een eerste is het tekortkomen aan de verplichtingen als Belg, zich on-Belgisch gedragen. Een tweede geval is het begaan van bepaalde zware misdaden of fraude, en een derde als het gaat om terrorisme.

"Het is een moeilijke procedure die meteen voor het hof van beroep verloopt en enkel kan worden gevorderd door het openbaar ministerie (het parket-generaal)", zegt Swennen. Het feit of iemand al dan niet gehuwd is, verandert niets aan de procedure, dat hangt er niet mee samen. "Staatssecretaris Francken is niet bevoegd in deze materie, de nationaliteit, maar het huwelijk en het hebben van kinderen kan wel ter sprake komen als we in zijn bevoegdheden komen, namelijk asiel en migratie", zegt Swennen.

Verblijfsrecht

Met het afnemen van de Belgische nationaliteit van Belkacem is de kous immers nog niet af. Als het hof van beroep dat zou doen, dan wordt Belkacem een vreemdeling en moet hij zich beroepen op een verblijfstitel om hier te mogen blijven, zo niet wordt hij uitgewezen. Dat kan op verschillende manieren. Zo kan hij worden uitgeleverd aan Marokko om daar zijn straf uit te zitten.

Een tweede mogelijkheid is dat hij het bevel krijgt het Belgische grondgebied te verlaten. "Maar Belkacem kan zich op dat ogenblik wel beroepen op een verblijfsrecht in België, namelijk dat hij hier kinderen heeft. Dat is het sterkste recht. In mindere orde kan hij zich beroepen op het feit dat hij gehuwd is, maar omdat hij kinderen heeft speelt dat huwelijk eigenlijk geen rol", zegt Swennen.

Er is nog een derde mogelijkheid om Belkacem het land uit te zetten. "Staatssecretaris Francken heeft de bevoegdheid iemand met een verblijfsrecht in België toch uit te wijzen indien hij een gevaar oplevert voor de openbare orde, ook al heeft hij kinderen en ook al is hij gehuwd", stelt Swennen. "Francken zal iets meer moeten motiveren waarom hij Belkacem zou uitwijzen als hij de Belgische nationaliteit zou verliezen, maar hij heeft die bevoegdheid zeker wel."

Meest gelezen