"Te weinig allochtonen en mensen met handicap aan de slag bij lokale besturen"

De tewerkstelling van allochtonen en van mensen met een arbeidshandicap bij lokale besturen in Vlaanderen is nog voor heel wat verbetering vatbaar. Dat staat in een advies van de Commissie Diversiteit van de adviesraad Serv, dat gericht is aan bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). De commissie pleit voor een geïntegreerd diversiteitsbeleid bij de lokale besturen.
ASTIER / BSIP

De lokale besturen (gemeenten, steden, OCMW's...) halen gemiddeld de norm van 2 procent personen met een handicap in hun personeelsbestand. Maar, zo stelt de Serv, dat gemiddelde zegt niet alles. Zo heeft 17 procent van de gemeenten en 40 procent van de OCMW's geen personen met een handicap in dienst. Bovendien lijkt de toestand in de gemeenten sinds 2009 te zijn verslechterd.

Het aandeel personen van vreemde herkomst in de lokale besturen bedroeg 10,2 procent in 2014. Nochtans bedraagt hun aandeel in de beroepsbevolking naar schatting 18 procent. Recentere cijfers, alleen over de centrumsteden, bevestigen die vaststelling. In 2014 was in de dertien Vlaamse centrumsteden 13 procent van het personeel van buitenlandse herkomst, terwijl hun aandeel in de bevolking op beroepsactieve leeftijd er 31 procent bedraagt. "Hoewel het aandeel van deze groep binnen het personeelsbestand van lokale besturen geleidelijk aan toeneemt, stijgt het niet evenredig met de groeiende diversiteit in de beroepsbevolking", stelt de Serv vast.

"Lokale besturen hebben een voorbeeldrol op het vlak van diversiteitsbeleid en tewerkstelling van kansengroepen", zegt Ann Vermorgen, de voorzitter van de Commissie Diversiteit. De commissie pleit daarom voor ambitieuze streefcijfers bij de lokale besturen, om uiteindelijk tot "evenredige arbeidsdeelname" te komen. Zo vraagt ze om de doelstelling inzake mensen met een handicap op te trekken tot 3 procent. Dat is hetzelfde aandeel als het Vlaams en het federale niveau nastreven.

Om die streefcijfers te kunnen waarmaken, is volgens de commissie een geïntegreerd diversiteitsbeleid nodig. "Onnodige diplomavereisten wegwerken, onrealistische taalvereisten aanpakken en actief inzetten op stages, studentenjobs en opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen zijn ingrepen die voor mensen uit een kansengroep de vooruitzichten op een job kunnen verhogen."

In 2014 waren er in Vlaanderen in totaal 178.022 mensen tewerkgesteld bij een lokaal bestuur.

Meest gelezen