Alain Courtois (MR): "Nooit gesproken over schepenambt voor Mayeur"

Alain Courtois (MR), schepen in het Brusselse college, ontkent formeel dat hij na het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur hem toch nog aan boord wilde houden via een schepenambt. "Wij van MR hebben dat nooit op de tafel gelegd", zegt Courtois in "De ochtend". Daarmee gaat hij lijnrecht in tegen de verklaringen van ex-SP.A-schepen Ans Persoons in "De zevende dag" gisteren.

Brussel heeft sinds eind vorige week een nieuwe burgemeester , Philippe Close (PS, kleine foto), en een herschikt schepencollege, zonder de SP.A. Het gevolg van de affaire rond Samusocial, de vzw die instaat voor de daklozenopvang. Burgemeester Yvan Mayeur (PS en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta blijken jarenlang rijkelijk vergoed te zijn, ze zien zich uiteindelijk gedwongen ontslag te nemen.

Vraag is of de herschikte bestuursploeg in Brussel een nieuwe wind kan doen waaien, transparantie kan bieden, en het vertrouwen van de Brusselaars kan terugwinnen. Alain Courtois (MR), schepen van Burgerlijke Stand en Sport, heeft daar alle vertrouwen in. "Met Philippe Close is er een stijlbreuk. Een totaal ander karakter, met wie we altijd goed samengewerkt hebben. Hij is iemand die met oplossingen komt, niet met problemen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Hij draagt de nieuwe stijl in zich. Hij zoekt oplossingen, hij zoekt nieuwe ideeën, hij wil naar de toekomst kijken. Dat is belangrijk, want er zijn veel uitdagingen voor Brussel. Dit jaar, maar ook de komende jaren." Courtois vergelijkt zijn stijl met die van voormalig burgemeester Freddie Thielemans, van wie Close ook kabinetschef geweest is.

"Ik heb schepenambt voor Mayeur niet op tafel gelegd"

De start van het nieuwe schepencollege is niet zonder slag of stoot verlopen, met het vertrek van SP.A-schepen Ans Persoons (kleine foto). Zij haalde gisteren in "De zevende dag" zwaar uit. Volgens haar lag het plan op tafel om Mayeur na zijn ontslag aan boord te houden als schepen.

Persoons kreeg naar eigen zeggen geen steun voor het verzet daartegen. "Mayeur wilde de garantie dat we er op zijn minst over zouden nadenken, anders moesten we maar opstappen. Die boodschap is later door PS-schepenen herhaald, maar ook door MR-schepen Alain Courtois", luidde het.

Courtois zelf is erg formeel: "Ik heb nooit over een schepenambt voor Mayeur gesproken", reageert hij. "Op die bewuste vergadering is aan Ans Persoons gevraagd wat de haar boodschap was en de boodschap van haar partij. Wij van MR hebben niets gevraagd over een schepenambt, wij hebben dat niet op de tafel gelegd."

"Ik blijf schepen en parlementslid"

Burgemeester Close heeft nu ontslag genomen als Brussels parlementslid om zich ten volle te kunnen concentreren op het burgemeesterschap. Geen cumul meer dus. "Burgemeester zijn van een grote stad is een fulltimejob, dat heeft enorme implicaties." Courtois blijft wel aan als schepen en als parlementslid, maar herhaalt wel dat dit zijn laatste mandaat in het Brussels Parlement is.

Close wil ook zo snel mogelijk transparantie over de mandaten in het Brusselse bestuur. Het is de bedoeling om tijdens de volgende gemeenteraad eind deze maand daar duidelijkheid over te verschaffen en een overzicht te publiceren. Hoe zit het met Courtois? "Ik heb mandaten in de stad Brussel via mijn functie als schepen, maar krijg enkel een loon uitbetaald als schepen en als parlementslid."