Dikke bomen langs weg kappen? "Zij veroorzaken geen ongevallen, onverantwoord rijgedrag wél"

Landschapsarchitecten, verkeerskundigen en boomdeskundigen hebben heel wat kritiek op de beslissing om voortaan geen grote bomen meer te laten groeien langs gewestwegen. In een open brief aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) halen ze tien redenen aan waarom het volgens hen om een inefficiënte maatregel gaat.

Zo'n twee weken geleden raakte bekend dat het Agentschap Wegen en Verkeer voortaan enkel nog traaggroeiende boompjes zou planten. Zij zullen worden gekapt vanaf het moment dat ze dikker worden dan tien centimeter diameter. "Het moet onze wegen veiliger maken", zo was te horen, want een botsing tegen een dikke boom loopt zelden goed af. 

Heel wat verenigingen en deskundigen zijn het daar niet mee eens, zo blijkt uit een open brief die ze sturen in de richting van bevoegd minister Weyts. "Volgens het Agentschap zouden bomen gevaarlijke obstakels langs onze weg zijn, maar tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bomen langs de weg behouden moeten blijven", zo stellen ze.

Zo blijkt volgens hen uit cijfers dat bomen slechts bij een beperkt aantal ongevallen het obstakel blijft. Bovendien zijn het ook niet de bomen die de ongevallen veroorzaken, zo benadrukken ze. "De meeste bermongevallen gebeuren door onverantwoord rijgedrag. In 40 procent is alcohol in het spel en in Frankrijk bestaat er geen verschil in het aantal dodelijke ongevallen in departementen met veel en weinig bomen langs de wegen. Bomen kappen, lost dus niets op."

Bovendien hebben bomen ook veel positieve effecten. Zo zijn ze "een waardevolle aanwijzing van het wegtracé, werken ze snelheidsverlagend, beschermen ze andere weggebruikers en hebben ze een ecologische waarde".

De briefschrijvers - waaronder heel wat tuinbouwbedrijven en boomkwekers, maar ook hogescholen en Bond Beter Leefmilieu - vragen aan de minister om de maatregel te herzien. 

"Karikatuur van de plannen"

Voor minister Weyts maakt de kritiek een karikatuur van de plannen. "Wat we doen is een veiligheidszone hanteren. Dicht tegen de weg zetten we dunnere aanplanting en vanaf 3 meter dikkere bomen. Er zal niet minder groen zijn langs de weg, integendeel. Maar we moeten ook maximaal de combinatie maken met vergevingsgezinde wegen", zegt de minister.

Eén kleine fout aan het stuur kan immers al voldoende zijn voor een zwaar ongeval, benadrukt Weyts, en daarom wil hij bij nieuwe aanplantingen vlak naast de weg geen dikke bomen meer. De minister benadrukt dat het niet de bedoeling is bestaande bomen te kappen langs de weg.

Meest gelezen