Nederlands formatieoverleg terug naar af

Een nieuwe regering in Nederland is nog niet voor morgen. Informateur Herman Tjeenk Willink concludeerde vanavond na langdurig overleg van vier potentiële coalitiepartners - de rechtsliberale VVD, het linksliberale D66, het christendemocratische CDA en GroenLinks - dat zulke vierpartijenregering niet mogelijk is.

De partijen onderhandelden eerder over een gezamenlijke coalitie onder leiding van informateur Edith Schippers (VVD). Dat liep halverwege mei mis. Ook een poging om GroenLinks te vervangen door de ChristenUnie kwam niet van de grond.

Met Tjeenk Willink als informateur werd sinds een week opnieuw informeel overlegd, met GroenLinks als vierde partner, maar zonder resultaat. De informateur zei dat hij de vier partijen een eindvoorstel had gedaan over migratie, maar dat dat door GroenLinks werd afgewezen. Volgens Willink bevatte het voorstel het "maximaal mogelijke aan garanties voor afspraken tussen de EU en Noord-Afrikaanse landen". Het ging dan om afspraken die vergelijkbaar zijn met die tussen de EU en Turkije.

Nadat GroenLinks het voorstel had verworpen, hebben de fractievoorzitters van de andere drie partijen "met tegenzin vastgesteld dat hierdoor geen ruimte meer bestond voor een gezamenlijke aanpak van andere belangrijke vraagstukken", zei  Willink.

Hoe het nu verder moet is voor Willink nog niet duidelijk. Hij wil daar eerst wat over nadenken. Hij vindt dat een meerderheidskabinet nodig is dat grote vraagstukken kan aanpakken, maar dat wil niet zeggen dat dat ook mogelijk is. Willink geeft in ieder geval de moed niet op. "Mijn opdracht is niet afgelopen. Dit is een tussenrapportage", zegt hij.

Meest gelezen