Nieuwe beelden tonen gevaarlijke verwerking asbest in Sint-Niklaas

Er zijn nieuwe beelden opgedoken die moeten aantonen hoe risicovol afvalverwerkingsbedrijf SVK uit Sint-Niklaas asbest verwerkt. Op de beelden, die ons zijn toegestuurd, is te zien hoe een vrachtwagen het afval dumpt in een put bij SVK. In de zakken zit waarschijnlijk asbestcement dat onder meer wordt gebruikt in dakbedekking.

Na de dumping sorteert een kraanwagen het afval en stort er zand over. Tijdens de werkzaamheden scheurt een van de zakken open. De stoffen die daarbij vrijkomen kunnen schadelijk zijn. De beelden tonen een tankwagen met water. Bij de verwerking van asbest moet het materiaal eerst besproeid worden met water. Hier gebeurt dat niet. Ook hebben de werknemers geen beschermende kledij aan.

Deze beelden zijn genomen aan een kleiput, dat is een plek op de site van SVK waar enkel en alleen asbest mag worden verwerkt. Buiten beeld, op 100 meter van deze plek, ligt een woonwijk.

De beelden zijn gemaakt twee dagen voor het bedrijf zelf aankondigde de asbestverwerking een tijdje stil te leggen. Dat gebeurde onder druk van onder meer het stadsbestuur van Sint-Niklaas. Brigitte Borgmans van de Vlaamse milieu-inspectie laat weten dat inspecteurs volop stalen aan het nemen zijn op de openbare weg en de toegangsweg naar het bedrijf. Op resultaten blijft het nog even wachten.

Eerder waren in de buurt van de stortplaats ook al sporen van asbest aangetroffen. Deze beelden lijken te bevestigen dat het asbest niet op de juiste manier is verwerkt en er schadelijke stoffen kunnen vrijkomen.

SVK baat sinds de jaren 90 een stortplaats uit voor inert afval, waaronder asbestcement. Eerder produceerde het asbest, nu verwerkt het de stof. Het bedrijf zelf blijft karig met commentaar en zegt in een korte reactie alleen dat ze "de asbestcementstortplaats op eigen initiatief op 1 juni 2017 hebben gesloten".

Getuigenis van buurtbewoner

We kregen ook beelden toegestuurd waarop een getuigenis te horen is van een buurtbewoner, die vlak bij de zogenoemde asbestput woont. Zijn stem is wegens privacyredenen vervormd. De man legt in het filmpje uit hoe er volgens hem onvoorzichtig met de veiligheid wordt omgesprongen. Onlangs zond ons reportagemagazine "Pano" nog een reportage uit over de asbestproblematiek. Dat er in Vlaanderen vaak nog onvoorzichtig met de stof wordt omgegaan, kan je hier zien.

Bekijk hier de integrale getuigenis:

Meest gelezen