"Brussel liegt over luchtkwaliteit"

De lucht in Brussel is veel meer verontreinigd dan het Gewest toegeeft, zegt de milieu-organisatie Client Earth. Ze heeft een maand lang zelf metingen gedaan langs vier drukke straten in Brussel. Volgens ClientEarth liggen de concentraties stikstofdioxide (NO2) beduidend hoger dan in de officiële statistieken van het Gewest. "De Brusselse overheid brengt de gezondheid van de inwoners in gevaar, die hebben recht op correcte informatie".

Client Earth, een organisatie die gespecialiseerd is in milieurecht, heeft hoge stikstofdioxidewaarden opgetekend in vier verkeersaders van Brussel. De grootste concentratie is gemeten in de Kunstlaan, aan de Amerikaanse ambassade, bijna 100 microgram per kubieke meter. Volgens de Eu-richtlijn mag het jaarlijkse gemiddelde niet hoger liggen dan 40 microgram. In de Wetstraat zit 70 microgram NO2 in de lucht.

Brussel wil geen correcte metingen doen

Maar niets van dat alles in de statistieken van de overheidsinstelling Leefmilieu Brussel. Het hoogste cijfer is daar 50 microgram stikstofdioxide per kubieke meter, de helft van wat ClientEarth heeft opgemeten. Daar is een verklaring voor, zegt advocaat Ugo Taddei van ClientEarth: "Brussel meet de luchtvervuiling in straten waar minder verkeer is en dus minder vervuiling". In de officiële meetstations in de Belliardstraat en Kunst-Wet werden vroeger erg hoge NO2-concentraties gemeten, maar die stations werden uitgeschakeld.

Brussel liegt zijn inwoners voor

"We vinden dat Brussel niet doet wat het moet doen, zegt Taddei, om de gezondheid van de inwoners van Brussel te beschermen. De overheid spiegelt hen een gunstiger beeld voor dan de werkelijkheid." Vorig jaar heeft ClientEarth samen met vijf Brusselaars een rechtszaak aangespannen tegen het Brusselse Gewest. Ze klagen aan dat op belangrijke verkeersassen de luchtkwaliteit helemaal niet wordt gemeten.

Meest gelezen