"Geen enkele reden om vergunning voor glyfosaat te weigeren"

"We moeten de vergunning voor glyfosaat vernieuwen omdat er geen enkele reden is om de op wetenschappelijke feiten gebaseerde onderzoeksresultaten in twijfel te trekken." Dat heeft Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis gezegd in het Europees Parlement.

Andriukaitis moest in het parlement meer uitleg komen geven bij de recente beslissing van de Commissie om het actieve bestanddeel van Roundup, de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa, nog tien jaar te vergunnen. Er gaan stemmen op om glyfosaat te bannen, vooral omdat de Wereldgezondheidsorganisatie de stof als mogelijk kankerverwekkend beschouwt. Het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn echter van oordeel dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

"De regelgevende instanties van alle lidstaten kwamen tot dezelfde conclusies als het EFSA", zei Andriukaitis in Straatsburg. "Ook de Japanse, Nieuw-Zeelandse, Canadese en Australische agentschappen kwamen tot dat besluit. Internationaal is er een grote consensus dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Het is toch opmerkelijk dat zoveel organen en instellingen het daarover eens zijn."

Gebrek aan transparantie

Verschillende parlementsleden zijn het niet met de Commissie eens. Zo pleit de Belgische Frédérique Ries (MR) ervoor dat de Commissie het voorzorgsprincipe zou hanteren en de vergunning voor glyfosaat zou "uitfaseren". Mark Demesmaeker (N-VA) wil meer transparantie. "Vorig jaar stemde ik tegen de verlenging van de licentie van glyfosaat. Over de hamvraag of glyfosaat kankerverwekkend is, was immer geen wetenschappelijke consensus", zegt hij. "Het nieuws dat Monsanto, de Amerikaanse producent van Roundup, onderzoek zou hebben gestuurd en gemanipuleerd, maakt de oproep naar transparantie zo mogelijk nog dwingender."

Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert ontgoocheld op de tussenkomst van Andriukaitis en verwijst naar het feit dat ook EFSA zich op gemanipuleerde studies zou hebben gebaseerd. "Het stof rond het Monsanto-schandaal is nog niet gaan liggen. Terecht. Het gebrek aan transparantie rond de wetenschappelijke studies over glyfosaat tast de geloofwaardigheid aan van onder meer het EFSA."

Vandenkendelaere vindt het belangrijk dat de Commissie nu concrete stappen onderneemt om het vertrouwen te herstellen. "Zo kon de Commissie méér middelen voor onderzoek naar duurzame, kostenefficiënte alternatieven voor gewasbescherming aangekondigd hebben." Wat ze dus niet gedaan heeft.

Meest gelezen