"Werkloosheidsgraad snel weer op niveau van vóór crisis"

De werkloosheidsgraad in België zal tegen eind dit jaar opnieuw het niveau bereiken van voor de financiële crisis van 2008-2009. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in een rapport over de werkgelegenheidsvooruitzichten 2017.

"De werkloosheid in België daalde eerder dan in de andere Oeso-landen naar het precrisisniveau, maar kende in 2012 een nieuwe beduidende stijging. Pas onlangs werd opnieuw een daling ingezet", stelt de denktank van voornamelijk rijke landen.

In april was er een werkloosheidsgraad van 6,8 procent in België, nog boven het precrisisniveau en 0,9 procentpunt boven het gemiddelde van de Oeso-landen. De organisatie verwacht dat de kloof met het Oeso-gemiddelde tegen eind 2018 gehalveerd zal zijn.

De Oeso wijst op de lage werkgelegenheidsgraad (het aantal mensen met een baan in procenten van de bevolking op beroepsactieve leeftijd) in België in vergelijking met het gemiddelde. "De werkzaamheidsgraad (het aandeel mensen met een job tegenover de bevolking op beroepsactieve leeftijd) is bijna ongevoelig gebleken aan de conjunctuur, terwijl hij in de meeste Oeso-landen is gestegen tijdens de economische heropleving na de crisis", klinkt het.

Ook de activiteitsgraad (de beroepsbevolking, inclusief werklozen, in procenten van de bevolking op beroepsactieve leeftijd) staat in België op een lager peil. "Net als in andere landen is hij vooruitgegaan bij vrouwen en 55- tot 64-jarigen, hetgeen de daling bij jongeren en volwassen mannen heeft geneutraliseerd."

De Oeso wijst ook op een aantal sterktes van de Belgische arbeidsmarkt. Zo is ons land een van de best presterende landen als het gaat over kwaliteit van de inkomsten. Dat dankt het aan een redelijk hoog gemiddeld loon en een lage ongelijkheid, zegt de denktank. Hij spreekt voorts van een lager niveau van arbeidsmarktonzekerheid en aan kleinere loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Meest gelezen