Aantal meldingen over ouderenmishandeling piekt

Het voorbije jaar is in Vlaanderen het aantal meldingen van ouderenmishandeling bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling.

Vorig jaar kreeg het VLOCO, het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, in totaal 436 meldingen, dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met  2015. Het is een opvallende stijging omdat uit de jaarverslagen van het centrum blijkt dat sinds 2012 het aantal meldingen duidelijk aan het dalen was. Bovendien vreest het centrum dat het echte aantal ouderen dat mishandeld wordt in werkelijkheid nog veel hoger ligt, omdat er nog altijd een groot taboe bestaat over ouderenmishandeling

De meeste meldingen gaan over psychische, fysieke en financiële mishandeling, de dader is meestal een familielid van het slachtoffer. In het rapport waarschuwt het VLOCO ook voor een nieuwe vorm van mishandeling, de zogenoemde 'ontspoorde zorg', iemand die bijvoorbeeld zorgbehoevende grootouders laat inwonen maar niet echt de tijd heeft om voor hen te zorgen.

Meest gelezen