IN KAART: Europees spreidingsplan voor vluchtelingen, hoe is het gesteld met de beloftes?

Eind september 2015 beslisten de Europese lidstaten om 160.000 asielzoekers vanuit Griekenland en Italië op te nemen. Griekenland en Italië kregen in die periode namelijk te maken met een spectaculaire toename van vluchtelingen. Om die twee landen bij te springen, werd een spreidingsplan op Europees niveau samengesteld. Dat plan werd af en toe aangepast, maar de slotsom is dat er bijna 100.000 asielzoekers zouden moeten worden gespreid over de hele Unie vóór september van dit jaar. Er is nog een lange weg te gaan, zo blijkt.

Uit cijfers die de Europese Commissie deze maand voorstelde, is duidelijk dat er op dit moment nog maar 20.823 migranten zijn opgenomen in de verschillende lidstaten. Er is dus nog een lange weg te gaan.

De Commissie berekende ook hoeveel asielzoekers elke lidstaat zou moeten opnemen. Daarbij werden criteria in rekening gebracht als de welvaart van die lidstaat, het aantal inwoners en het aantal vluchtelingen dat daar al eerder was opgevangen.

Ons land zou volgens die verdeelsleutel in totaal 3.812 personen moeten overnemen. Tot nu toe bleef het bij ons bij 623 personen. Daarvan zijn er 502 asielzoekers overgenomen van Griekenland, en 121 van Italië.

Strafmaatregelen

De meeste lidstaten houden zich aan de afspraak om asielzoekers op te nemen, maar toch hebben sommige landen, zoals Polen, Oostenrijk en Hongarije, nog geen enkele persoon herplaatst. Oostenrijk heeft ondertussen wel aangegeven dat het bereid is om een vijftigtal personen op te vangen die nu in Italië verblijven. Tsjechië heeft tot dusver 12 mensen opgevangen. Polen en Hongarije zijn nog geen enkel engagement aangegaan. Ze weigeren principieel om ook maar één enkele asielzoeker over te nemen. Juist daarom dreigt de Europese Commissie nu met strafmaatregelen.

(Grafiek: klik op een land om te kijken hoeveel vluchtelingen er zijn opgevangen en hoeveel er nog moeten opgenomen worden.)

Meest gelezen