LIVEBLOG: Hoofdonderzoeker haalt uit naar advocaten: "Speurders schandalig behandeld in deze zaak"

Op het einde van de vierde dag van het Kasteelmoordproces heeft de hoofdonderzoeker van de zaak zwaar uitgehaald naar de advocaten. "We zijn schandalig behandeld door bepaalde partijen." Hij roept de advocaten op om eens grondig na te denken over waar ze naartoe willen op deontologisch vlak. Herlees hier het verslag van de procesdag.
De twee onderzoekers (linksonder) en de vier beklaagden (achter)

20:15: De - lange - zittingsdag zit erop

Dag vier van het Kasteelmoordproces zit erop. Vandaag zijn er enkele getuigen aan het woord gekomen in het kader van de incestzaak. Ook de onderzoekers kwamen vanmiddag nog een laatste keer aan het woord. Zij geven een overzicht van de bewijslast die ze hebben tegen Evert d.C. en Roy L. – op vraag van de rechtbank worden de elementen tegen André Gyselbrecht en Pierre Serry overgeslagen, omdat die de afgelopen dagen al aan bod gekomen zijn. Op het einde van de getuigeis van de speurders loopt de spanning nog even op wanneer de hoofdonderzoeker zwaar uithaalt naar de rol van bepaalde advocaten: “Schandalig behandeld, zelfs valselijk beschuldigd”. We sluiten de liveblog hier af, maar u kan hieronder het relaas van de dag herlezen.

19:10: Evert d.C.: "Ik sta hier als slachtoffer"

Tijdens de ondervraging door de voorzitter positioneert Evert d.C. zich duidelijk in een slachtofferrol. "Ik zit hier als slachtoffer. Ik zit al meer dan twee jaar vast door iemand die op mij geschoten heeft, afgeperst heeft." Volgens d.C. wordt hij erin geluisd, waarbij hij met beschuldigende vinger wijst naar Serry en L.

Roy L. op zijn beurt zegt dat hij alle medewerking geweigerd heeft uit schrik. Hij blijft ook bij zijn standpunt dat hij niet op de hoogte was dat er een moord gepleegd zou worden. 

19:00: Pierre Serry: "Ik heb vanaf dag 1 de waarheid gezegd"

De voorzitter van de rechtbank vraagt aan Pierre Serry of hij van dag één de volledige waarheid heeft verteld aan zijn volledige raadsman. Pierre Serry staat op en stelt: "Ik heb van dag één de waarheid verteld."

Pas vorig jaar - nadat hij zich gewend had tot een nieuwe advocaat - bekende Serry dat André Gyselbrecht de opdracht had gegeven om Stijn Saelens te doden. Tot dan ging hij mee in het verhaal van Gyselbrecht die beweerde dat hij Stijn Saelens enkel "een lesje wilde leren".

18:35: Hoofdonderzoeker: "Schandalig behandeld, valselijk beschuldigd"

Op het einde van zijn relaas wendt de hoofdonderzoeker van het Kasteelmoorddossier zich nog even tot de aanwezigen. "Dit onderzoek heeft vijf jaar geduurd. Ons doel was altijd: een maximaal aantal feiten ter beschikking stellen aan de magistraten die moeten oordelen over deze zaak en aan de nabestaanden van Stijn Saelens, zodat ze naast hun verdriet zich ook een idee kunnen vormen wat er met hun papa, zoon, man en broer gebeurd is."

"We hebben echter moeten vaststellen dat in dit verhaal zich bepaalde zaken hebben afgespeeld die we nog nooit hebben meegemaakt. Bepaalde partijen zowel binnen het onderzoek als via de pers hebben ons onheus behandeld, valselijk beschuldigd. We zijn op een schandalige manier behandeld. Er zijn collega's geschorst, tijdelijk uit hun functie gezet: onterecht. Allemaal omdat we in eer en geweten de antwoorden naar boven hebben gebracht die we vandaag hebben gepresenteerd. Moest dit om 10 kilogram cocaïne gaan, zou ik er nog mee kunnen leven, maar het gaat om een vader wiens kinderen hem nooit zullen kennen."

Hij richt zich tenslotte nog tot de advocaten: "Sommige advocaten hebben er alles aan gedaan om ons tegen te werken, te boycotten. Ik hoop dat deze zaak er toe aanzet om na te denken waar ze naar toe willen op deontologisch vlak en hun reputatie. Sommige zaken tarten alle verbeelding."

Een aantal advocaten springen meteen recht en gaan in tegen deze verklaring. De hoofdinspecteur noemt echter geen namen en benadrukt dat iedereen maar naar zichzelf moet kijken.

17:50: Wat was de rol van Roy L.?

Roy L. op zijn beurt wordt gezien als de chauffeur van uitvoerder Antonius V.B. Zelf beweert hij dat hij niet wist wat er met Stijn Saelens zou gebeuren en dat hij simpelweg chauffeur was, maar de onderzoekers plaatsen toch vraagtekens bij zijn rol. Volgens de onderzoekers kan V.B. minstens zeven dagen in België geplaatst worden, goed voor 2.234 kilometer. "L. heeft altijd verklaard dat hij nooit geweten heeft wat de bedoeling was, dat daar nooit over gesproken werd. Als hij elke keer de chauffeur was, heeft hij zeer veel in de auto gezeten. Dat moeten dat lange, stille ritten geweest zijn."

De beklaagde zegt dat hij alleen teruggereden is met de auto en dat zijn oom achterbleef bij de chalet waar het lichaam van Stijn Saelens gedumpt werd. "Ik heb de auto in Eindhoven gezet, waar mijn oom verbleef. Ik weet niet meer wat ik met de sleutel gedaan heb: in de auto laten liggen, in de brievenbus gegooid... Daarna ben ik gewoon naar huis gegaan", verklaart hij tijdens de zitting. 

De onderzoekers gaan nog even in op de houding van Roy L. "Hij neemt een afwachtende en defensieve houding aan. Zijn antwoorden beperken zich vaak tot ja en nee. Zelden krijgen we een uitgebreid antwoord."

17:10: Wat is de rol van Evert d.C.?

Evert d.C. wordt beschouwd als de tussenpersoon tussen Pierre Serry, die gezien wordt als de organisator, en Antonius V.B., uitvoerder van de moord. Het is Pierre Serry die zegt dat hij na de opdracht van Gyselbrecht in juni/ juli 2011 dat hij Evert d.C. en de Tsjetsjenen heeft aangesproken voor de moord, maar die laatsten krabbelden terug na een politiecontrole.

Evert d.C. houdt vol dat hij niets te maken heeft met de feiten. Tijdens een herverhoor van André Gyselbrecht in oktober vorig jaar haalt die laatste aan dat hij Evert d.C. nooit gezien heeft, maar informatie van de Nederlandse politie wijst erop dat er ooit wél contact was tussen de twee.

16:35: Onderzoekers schetsen bewijslast tegen beklaagden

De onderzoeksrechter en de hoofdonderzoeker beginnen aan het vierde en laatste deel van hun getuigenis, dat eigenlijk gisteren nog had moeten gebeuren. Ze zullen de bewijslast schetsen tegen Evert d.C. en Roy L. De rechtbank is van oordeel - na discussie tussen de advocaten en het Openbaar Ministerie - dat de eerste twee beklaagden al uitgebreid aan bod gekomen zijn de afgelopen zittingen. 

15:15: Zitting gaat verder met getuigenis moeder beklaagde Roy L.

Na een korte onderbreking gaat de zitting verder met de getuigenis van de moeder van beklaagde Roy L. Zij gaat niet op bezoek bij haar zoon, omdat hij schrik heeft dat zij - of haar kleinkinderen - iets zou overkomen. "Ik ben bang om namen te noemen, maar ik dacht aan Evert d.C. (een medebeklaagde), die volgens Antonius V.B. (de uitvoerder van de moord) een grote vriend van V.B. was. Het zijn zware jongens." 

12:40: Psychologe: "Normaal komen ouders tekeningen bespreken, opvallend: hier nooit gebeurd"

De derde getuige, de psychologe die de dochter begeleidde in de zaak van de vermoedelijke incest, begint aan haar getuigenis. De psychologe werd een eerste keer aangesproken door André Gyselbrecht eind mei 2011: "De vraag was om na te gaan of er sprak was van incest en - zo ja - wat er dan kon gedaan worden als behandeling voor zijn schoonzoon."

Het meisje volgde uiteindelijk vier sessies bij de psychologe, waaruit die laatste kon opmaken dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de vierde sessie blokkeerde het meisje volledig, waarna de therapie werd stilgelegd. "Een kind dat een hele sessie blokkeert wijst op een kwetsbaarheid. Er was een vermoeden dat er een druk was."

"De meeste ouders komen de tekeningen bespreken, maar ik vond het opvallend dat de moeder mij nooit gecontacteerd heeft om de resultaten te bekijken." De psychologe bestempelt dit als een mogelijk teken van vermijding. Na een sessie tussen twee kinderen van het koppel vond de psychologe het bizar dat de moeder nooit specifieke vragen stelde.

Na die vierde sessie nam André Gyselbrecht opnieuw contact op met de psychologe: "Hij was in een totaal andere mentale toestand dan bij de aanmelding. Hij was volledig over zijn toeren. Grootvader André was duidelijk bepalend. Het was opvallend dat de grootvader de eerste aanmelding deed en niet de moeder." Op vraag van de advocaat van Gyselbrecht naar zijn gemoedstoestand getuigde de psychologe dat ze een "ontredderd" iemand zag. "Het was een hulpvraag. Hij was geen wraakzuchtige opa." 

10:45: "Dossier op zeer redelijke termijn afgehandeld"

Het Openbaar Ministerie gaat nog even dieper in op de kritiek die er gekomen is dat het Brugse gerecht zou zijn. "Bent u ooit benaderd door de familie Saelens of de magistratuur om Stijn niet te verhoren?" "Nee", luidt het stellige antwoord van de speurder. "Ik ken de familie Saelens helemaal niet."

En ook de kritiek dat het gerecht te hard talmde, weerlegt de speurder. "Er waren geen grote vertragingen, het dossier kende een normaal verloop. In dit geval is het op een zeer redelijke termijn afgehandeld." Bij acuut gevaar zouden de speurders meteen in actie geschoten zijn, benadrukken ze. 

André Gyselbrecht mengt zich in de discussie en verwijt het gerecht opnieuw dat ze te traag gewerkt hebben. Het Openbaar Ministerie gaat in tegenaanval dat de dokter zeer goed wist bij wie hij terechtkon. De voorzitter van de rechtbank voegt zich daarbij aan door te zeggen dat Gyselbrecht al in juni op de hoogte was. "Het was niet dringend toen en het werd ineens dwingend in oktober."

10:30: "Elk zedenfeit op kinderen, hoe minimaal ook, is in elk geval ernstig"

De verschillende partijen mogen nu vragen stellen aan de twee speurders. De twee benadrukken dat de zaak zeer ernstig genomen werd. Over de ernst van de feiten zegt een van de speurders: "Ik heb die zaken ernstig genomen, maar als er mij gevraagd wordt of ik ernstigere feiten heb meegemaakt in mijn 36-jarige carrière, dan zeg ik: "Ja". Maar elk zedenfeit op kinderen, hoe minimaal ook, is in elk geval ernstig." Over de terminologie "normvervaging" en "pedofilie" wil de speurder niet te veel uitweiden. "Het zijn rekbare begrippen. Misschien wist Stijn Saelens niet altijd wat hoorde en niet hoorde." 

Volgens de speurder werd Elisabeth Gyselbrecht ook verscheurd tussen de liefde voor haar kinderen en die voor haar man en haar wens om haar huwelijk te redden. Daarnaast had hij ook de indruk dat vooral André Gyselbrecht gemotiveerd was om klacht neer te leggen."

10:15: "Normvervaging, niet in de sfeer van pedofilie"

De eerste twee getuigen die aan het woord komen, zijn twee speurders die de incestklacht, die midden oktober ingediend werd tegen Stijn Saelens, onderzochten. Zij doen hun relaas over het verloop van dat onderzoek. De klacht die tegen de kasteelheer ingediend werd ging over verkrachting en aanranding van de eerbaarheid op een -14-jarige. De twee benadrukken dat ze de klacht erg serieus genomen werd en dat er meteen stappen ondernomen werden.

Korte tijd na de klacht besliste de vrederechter om het exclusief ouderlijk gezag toe te kennen aan Elisabeth Gyselbrecht zodat haar man de kinderen niet kon meenemen naar het buitenland. Gerustgesteld was de speurder niet, "De zaak moest verder onderzocht worden, maar het was wel zo dat Stijn vertrok, dus dat het gevaar voor de kinderen in die zin wel geweken was."

De redenering om Stijn Saelens uit de weg te ruimen, was voor André Gyselbrecht altijd omdat het gerecht volgens hem te traag werkte. Maar zijn houding tijdens het incestonderzoek doet vragen rijzen bij die verklaring. Zo sprak Gyselbrecht volgens de speurders begin december over "normvervaging": "Hij zag de feiten niet in een sfeer van pedofilie en seksualiteit. Voor hem was het belangrijk dat de feiten zich niet herhaalden, dat Saelens therapie volgde en dat hij de kinderen niet kon meenemen." Ook liet de familie Gyselbrecht niet weten dat Stijn terug was uit het buitenland vanaf 25 december, hoewel de afspraak met de politie was om dat te melden zodat de agenten hem konden verhoren. Twee maanden lang kwam dat telefoontje niet. De aanklager besluit dan ook: "Eén telefoontje had volstaan om dit drama te voorkomen." Er worden dan ook steeds grotere gaten geschoten in de verdediging van André Gyselbrecht.

9:30: Timing is nog maar eens omgegooid

Na - alweer - een lange procesdag gisteren werd de timing nog een keer overhoop gegooid. Het verhaal van de onderzoekers is nog niet afgerond, dus zij zullen vanmiddag verder komen getuigen. Daarnaast stonden er oorspronkelijk zeven getuigen op de planning, maar drie van hen hebben laten weten dat ze niet kunnen komen. 

De beklaagden zijn net binnengebracht en de eerste twee getuigen nemen plaats. 

Meest gelezen