Protest in Libanon tegen storten in zee van "een berg van afval"

In Libanon is er hevige beroering ontstaan over het dumpen van "een berg afval" die aan een stort ten noorden van Beiroet ligt, in de Middellandse Zee. De regering heeft een akkoord gesloten met een privé-firma om het afval aan het stort van Bourj Hammoud met vrachtwagens naar de zee te brengen. Een deel van het afval in Bourj Hammoud ligt daar al 20 jaar.
Een vrachtwagen met afval op weg naar de zee (Foto: You Stink-video)

Sinds een tiental dagen posten actiegroepen als "You Stink" en "De gezondheid van mijn kinderen is een rode lijn" beelden van vrachtwagens die afval vervoeren en het in zee gooien in de buurt van de hoofdstad Beiroet, een operatie die nog steeds aan de gang is.

Het afval is afkomstig van een "berg afval" in Bourj Hammoud, een voorstad ten noorden van de hoofdstad Beiroet, en die berg veroorzaakt heel wat geurhinder in het noorden van Beiroet. 

De Raad voor Ontwikkeling en Reconstructie, een regeringsinstelling, heeft een akkoord gesloten met een privé-firma om de berg in de Middellandse Zee te storten.

Dat beweerden de actiegroepen, en het is bevestigd door de minister van Milieu tijdens een bezoek aan het stort. De minister zei nog dat hij een brief had gestuurd naar de raad "om een aantal zaken recht te zetten", en hij zei dat hij ging navragen "wat de beste manier was om de schade te beperken".

De actiegroepen noemen de zaak een "milieumoord" en een schande, en ook bij andere Libanezen heeft de kwestie voor veel beroering gezorgd.

Vuilniscrisis

In de zomer van 2015 is in Libanon een "vuilniscrisis" losgebarsten, nadat de regering, eveneens onder druk van actiegroepen, het grootste stort van het land gesloten had. In de straten van Beiroet en de voorsteden hoopte het vuil zich op, en om de ergste volkswoede in Beiroet tot bedaren te brengen, werd het vuil verzameld in de voorsteden, waar het op verschillende straten uitgroeide tot echte "rivieren van vuil".

Op andere plaatsen werd het vuil gewoon in de valleien gegooid, of op stortplaatsen langs de zee.

Door die crisis zijn actiegroepen als "You Stink" ontstaan, die verschillende grote manifestaties hebben georganiseerd, ook tegen de kwakkelende instellingen en de welig tierende corruptie in het land.

In 2016 heeft de regering dan besloten het grootste stort opnieuw te openen, en twee andere stortplaatsen in te richten, waaronder die van Bourj Hammoud, waar al ruim 20 jaar een berg afval lag.

2016 Anadolu Agency

Een deel van de berg vuil in Bourj Hammoud, een voorstad ten noorden van Beiroet.

Samengedrukt afval in het nieuwe stort van Bourj Hammoud (foto: Mohammad Azakir).

Een vrachtwagen met afval op weg naar de zee (foto: video van You Stink-Facebook).

Vrachtwagens lossen afval in zee in de buurt van Beiroet (foto: video You Stink-Facebook).

In het pittoreske bergdorpje Beit Mery werd het afval gewoon van een weg in een vallei gegooid (foto: Khalil El Khoury).

In Jdeideh, een voorstad in het oosten van Beiroet, vormde het huisvuil van Beiroet tijdens de afvalcrisis een heuse "rivier van afval".

Huisvuil in de straten van Beiroet.

Een stort vlak bij de Middellandse Zee in Sidon, in het zuiden van Libanon.

Meest gelezen