Regering moet 8 miljard euro vinden voor begrotingsevenwicht

Om tegen 2019 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, is een inspanning van 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of zowat 8 miljard euro nodig. Dat heeft de gouverneur van de Nationale Bank van België, Jan Smets, gezegd bij de voorstelling van nieuwe economische projecties van zijn instelling.

De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort dit jaar zal dalen tot 2 procent, wat beter is dan verwacht, tegen 2,6 procent vorig jaar. Maar de jaren nadien zou het tekort, bij ongewijzigd beleid, niet verder meer afnemen.

De federale regering besliste in april om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 structureel in evenwicht te brengen.

Economische groei versnelt naar 1,6 procent

De Nationale Bank krikte haar groeiprognoses voor de economie ook op. Ze verwacht dat de economische groei dit jaar zal versnellen tot 1,6 procent, om zich de twee jaren nadien op ongeveer dat niveau te stabiliseren. Er zouden in de periode 2017-2019 netto 115.000 banen bijkomen.

In december ging de Nationale Bank nog uit van een economische groei van 1,4 procent dit jaar (na 1,2 procent in 2016), maar met de nieuwe prognoses stelt de instelling zich in lijn van andere prognoses die de voorbije weken werden gepubliceerd.

"De vooruitzichten blijven goed, met een groei die in lijn ligt met die van de eurozone", zei NBB-gouverneur Jan Smets.

De groei zou vooral ondersteund worden door de consumentenuitgaven. "De mensen gaan meer verdienen de komende jaren, het beschikbare gezinsinkomen gaat erop vooruit", aldus Smets. Dat heeft onder meer te maken met de loonmarge van 1,1 procent die de sociale partners afspraken voor 2017-18. "Na de loonbevriezing is er opnieuw marge voor loonsverhogingen", zei de gouverneur daarover.

De jobcreatie zou lager liggen dan de voorbije jaren (met 42.000 nieuwe banen in 2015 en 59.000 in 2016), maar 115.000 extra jobs in drie jaar blijft volgens Smets "een zeer goede groei".

Meest gelezen