SP.A-politicus verliest zelfbeheersing: "Zwijg, gij bruine rakker"

Brussels SP.A-politicus Jef Van Damme heeft tijdens een zitting van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uitgehaald naar Vlaams Belang-politicus Dominiek Lootens-Stael. Van Damme kreeg het op zijn zenuwen omdat hij werd onderbroken. "Zwijg, gij bruine rakker", sneerde hij alvorens boos weg te lopen van het spreekgestoelte.

Het incident dateert van vorige vrijdag. Jef Van Damme wilde de "dramatische situatie" van de beperkte slaagkansen van de schoolgaande jeugd in Brussel en andere grote steden aankaarten. Maar Vlaams Belanger Dominiek Lootens-Stael onderbrak zijn socialistische collega en opperde dat de verantwoordelijkheid lag bij de voormalige socialistische ministers van Onderwijs.

Van Damme ging verder met zijn betoog, maar werd andermaal onderbroken door Lootens-Stael. Die werd daarop aangesproken door de Raadsvoorzitter, maar bleef Van Damme onderbreken waarop de discussie verhitte. Uiteindelijk viel de SP.A-politicus uit zijn rol. Vanop het spreekgestoelte riep hij: "Meneer Lootens-Stael, ik ben u kotsbeu. Zwijg, gij bruine rakker, zwijg."

Daarop verliet Jef Van Damme het spreekgestoelte. Hij verweet de voorzitter van de Raad ook niet te hebben ingegrepen tegen de onderbrekingen. Dominiek Lootens-Stael reageerde laconiek: "Als je daar niet tegen kan, beste vriend, moet je een andere stiel zoeken".

Even later kon Van Damme opnieuw het woord nemen, zonder te worden onderbroken. Achteraf verklaarde de SP.A-politicus spijt te hebben dat hij zijn zelfbeheersing heeft verloren. 

Meest gelezen