Zo kunnen steden weten waar u bent via uw gsm

Kortrijk wil binnenkort gsm-gegevens van bezoekers gebruiken om na te gaan vanwaar de mensen komen en waar ze zich bevinden in de stad. Maar hoe werkt zo'n gsm-tracking? We vroegen het aan specialist Steven Latré (UAntwerpen en Imec).
HOUIN

"Enerzijds zijn er de gewone gsm-signalen waardoor je kan bellen, anderzijds heb je ook wifi en bluetooth. In een stad heb je tegenwoordig veel antennes en toegangspunten."

"Wat Kortrijk gaat doen, is - telkens een gsm met zo'n access point verbinding wil maken, dat signaal oppikken. En zo kan je nagaan waar een gebruiker zich bevindt", legt professor Latré uit.

Wanneer bijvoorbeeld drie antennes een gsm-signaal oppikken, kan je via driehoeksmeting tot op enkele honderden meters nauwkeurig berekenen waar de gsm zich bevindt. Met het signaal van wifi of bluetooth kan dat nog een pak nauwkeuriger, tot op enkele tientallen meters. 

Positie bepalen

Dankzij de bepaling van de positie kan je al heel wat informatie achterhalen. "De positie is een van de belangrijkste parameters om data te verzamelen", aldus Steven Latré. "Zo kan je zien hoeveel mensen op een bepaalde plaats zijn, waar mensen overnachten en via het gsm-nummer welke nationaliteit een persoon heeft. En door streepjes te trekken bij verschillende antennes, kan je in globo zien of er bijvoorbeeld mensen uit Gent in Kortrijk komen shoppen."

Voor alle duidelijkheid: het is een gsm-signaal dat via de code van de gsm kan worden getraceerd en gevolgd. "Het is niet de intentie om de identiteit van de persoon achter die code te achterhalen", verduidelijkt professor Latré. "Je weet niet wie dat nummer is, je weet gewoon dat dat nummer daar gepasseerd is. Al kan je dus in theorie wel meer details gaan afleiden."

Uit het raam kijken

"Vergelijk het een beetje met uit je raam naar buiten kijken", geeft Steven Latré nog mee. "Je ziet dan de mensen die op dat moment in je straat staan. Je hebt totaal geen notie wie die mensen zijn, dus op gebied van privacy valt het nog mee. Maar je kan wel inschatten met hoeveel de mensen zijn en waar ze staan. Even later kan je bellen naar een vriend die op een andere plaats in de stad woont om ook eens uit zijn raam te kijken. Zo kan je nagaan hoe de mensen zich verplaatsen."

Meest gelezen