"In Brussel leeft één kind op de drie in relatieve armoede"

In Brussel leeft één kind op de drie in relatieve inkomensarmoede. In de geïndustrialiseerde landen in het algemeen is dat het geval voor één kind op de vijf. In het rapport krijgt het onderwijs in ons land een veeg uit de pan.

Het is het eerste rapport dat 41 geïndustrialiseerde landen rangschikt op basis van het welzijn van kinderen naar aanleiding van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Ons land haalt de 26e plaats op de lijst. Wat opvalt is dat geen enkel land het goed doet op alle fronten.

In België groeit 18,8 procent van de kinderen op in relatieve inkomensarmoede. Zonder de uitkeringen van de sociale zekerheid zou de relatieve inkomenskloof 44 procent groter zijn geweest. 

In Brussel is de situatie erger dan het landelijk gemiddelde. Daar leeft één kind op drie in relatieve armoede, wat betekent dat het opgroeit in een familie die minder dan 60 procent van het gemiddelde inkomen ter beschikking heeft.

Het rapport van Unicef is streng voor het onderwijs in België. "Onderwijs kwetst en sluit kinderen uit vanaf een zeer jonge leeftijd en vergroot de ongelijkheden in de plaats van deze te verminderen. De sociaal-economische achtergrond van kinderen is veel te bepalend. Het aantal jongeren die de school verlaten zonder opleiding en werk is verontrustend en onaanvaardbaar voor een rijk land dat de financiële middelen en de kennis heeft om deze situatie te keren", zegt Olivier Marquet, directeur van Unicef België.

Meest gelezen