Droogte: gouverneur West-Vlaanderen verbiedt oppompen water in polders en IJzerbekken

In vier polders en een deel van het IJzerbekken mag er geen water meer opgepompt worden. Dat heeft de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé beslist, nu het waterpeil ontzettend laag staat door de aanhoudende droogte. Hij roept op om spaarzaam te zijn met water.
Kurt Desplenter

Gouverneur Decaluwé vaardigt een watercaptatieverbod uit voor beregening op het grondgebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder De Moeren, Polder Noordwateringen en de Zuidijzerpolder. Hij neemt die maatregel door de aanhoudende droogte.

"Het uitzonderlijk lage waterpeil en de drooglegging van beken zetten een rem op de watercaptatie voor beregening, beschadigen oevers van waterlopen en bedreigen drinkwatervoorziening voor mens en dier. Op de oevers is verzilting mogelijk waardoor het probleem structureel kan worden", aldus de gouverneur.

Het resterende oppervlaktewater is maximaal gereserveerd voor de drinkwaterconsumptie en voor het laven van de veestapel. In de rest van West-Vlaanderen is er nog enige watervoorraad, zo blijkt uit contacten met de waterbeheerders. Het is onduidelijk hoe lang deze waterschaarste in het omschreven gebied aanhoudt. Daar is het voortaan niet meer toegelaten water uit de waterlopen te tappen voor beregening.

Alle West-Vlamingen worden verzocht om spaarzaam met het water om te springen en niet onnodig te sproeien. "We moeten ons ervan bewust zijn dat water een steeds schaarser goed wordt, waar we heel duurzaam moeten mee omspringen. Er is ook de oproep aan alle gemeenten en overheidsdiensten om het openbaar domein niet te besproeien, indien dit niet strikt noodzakelijk is. Voetbalterreinen sproeien in tijden van waterschaarste kunnen we moeilijk verantwoorden", aldus de gouverneur.

Meest gelezen