Het aantal zelfstandigen blijft stijgen

Ons land telde in 2016 1.058.522 zelfstandigen, 2,23 procent of ruim 23.000 meer dan het jaar voordien. Zo blijkt uit de jaarcijfers van de RSVZ (Rijksinstituut voor sociale verzekeringen van zelfstandigen). Er waren opnieuw meer starters, maar ook het aantal gepensioneerden dat voort werkt als zelfstandige kende een toename.

Ruim één op de drie zelfstandigen (366.958) is vrouw. Zowat één op de tien (109.770) heeft niet de Belgische nationaliteit. Het gaat dan vooral om Roemenen, Nederlanders en Fransen.
Vorig jaar kwamen er 109.195 starters bij, van wie een kwart niet-Belgen. Het aantal starters lag daarmee ook hoger dan in 2015 (103.200).

Daarnaast steeg het aantal gepensioneerden dat voortwerkt als zelfstandige, van 93.583 in 2015 naar 99.075 in 2016.
Andere tendensen het voorbije jaar waren de lichte toename van de gemiddelde beroepsinkomsten, een lichte daling van het aantal faillissementen en de introductie van een nieuw statuut van student-zelfstandige.

Meest gelezen