Kamer stemt administratieve aanhouding van 72 uur voor terrorisme weg

De plenaire Kamer heeft de verlenging van de administratieve aanhouding tot 72 uur in geval van terrorisme weggestemd. Het wetsvoorstel kreeg 97 stemmen voor en 52 stemmen tegen. Dat is onvoldoende voor de tweederdemeerderheid die nodig was om de Grondwet te wijzigen. Premier Michel laat weten dat hij "akte neemt van de stemming", maar voegt meteen toe dat zijn regering blijft ijveren voor een verlenging van de termijn van voorlopige hechtenis.

De verlening van de aanhoudingstermijn was één van de maatregelen die premier Michel (MR) op tafel gelegd had na de aanslagen in Parijs van november 2015. Het voorstel? De administratieve aanhouding verlengen van 24 naar 48 uur voor alle misdrijven, met de optie om tot 72 uur te gaan bij terrorisme. Enkel bij terrorisme, benadrukte Justitieminister Koen Geens (CD&V) ."Er is geen afwijking mogelijk."

Maar al snel werd duidelijk dat het geen sinecure zou worden om een tweederdemeerderheid - nodig voor een grondwetswijziging - te halen. Hoewel de meerderheid (N-VA, CD&V, MR en Open VLD) steun had van CDH, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en de PP, zou ze geen 100 van de 150 Kamerleden overtuigd krijgen. 

Er bestond een waterkansje dat de tweederdemeerderheid er toch zou komen als er veel afwezigheden waren bij de rest van de oppositie, maar die tekende voltallig present gisterenavond. Zelfs de hoogzwangere Nawal Ben Hamou was aanwezig. Exit verlenging aanhoudingstermijn dus. 

Geen 72 uur, wel 48?

Opvallend was dat zélfs binnen de meerderheid niet iedereen even enthousiast was over de stemming. Zo gaf Carina Van Cauter (Open VLD) toe dat ze "met lood in de schoenen" ging stemmen. "Het is niet van ganser harte, maar het is ook niet van ganser harte dat we staatsvernielende misdrijven zien gebeuren." Tegelijk haalde ze ook aan dat de voorbije jaren tientallen mensen in terreurdossiers pas door de raadkamer in vrijheid werden gesteld. "Dat tekent de persoon in kwestie. Daarom is het misschien beter dat door de langere termijn kan worden aangetoond dat iemand niets met de zaak te maken heeft en met een blanco blad de politiecel kan verlaten", redeneerde ze.

Stefaan Van Hecke (Groen) en Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) merkten op dat de meerderheid rekende op de stemmen van Vlaams Belang. Vuye - nochtans geen voorstander van het cordon sanitaire - herinnerde daarom fijntjes aan de uitspraak die N-VA-voorzitter Bart De Wever een tijd geleden richting Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken lanceerde. "Als u morgen een resolutie indient dat de zon schijnt, zal ik nog niet meestemmen", luidde het toen.

Uit de debatten kwam wel naar voren dat de oppositie zich in grote lijnen wel kon vinden in een verlenging tot 48 uur, weliswaar met verschillende visies over de rol die de onderzoeksrechter moet spelen.

Michel: "Neem akte van de stemming, maar regering behoudt wil om termijn uit te breiden"

In een eerste reactie op de stemming zegt eerste minister Charles Michel dat zijn regering "akte neemt van de stemming" maar tegelijk "haar wil behoudt om de termijn van de voorlopige hechtenis uit te breiden".

"Aangezien de strijd tegen terrorisme een prioriteit is en het essentieel is dat de veiligheidsdiensten bij de uitvoering hun taken worden begeleid door een wetgevend kader dat is aangepast aan de realiteit op het terrein, nodigt de regering de meerderheid uit om een voorstel tot uitbreiding van de voorlopige hechtenis tot 48 uur in te dienen."

Meest gelezen