Zitting Kasteelmoord hervat na nieuwe rel tussen de advocaten

Op het proces van de Kasteelmoord blijkt dat de psycholoog die vandaag als eerste getuige is gehoord, voor zijn getuigenis op het proces te rade is gegaan bij de advocaten van hoofdbeklaagde André Gyselbrecht. Hij zou hebben overlegd of zijn getuigenis wel strookt met zijn beroepsgeheim want Gyselbrecht is zijn cliënt.
Foto Kurt bvba, Foto Kurt

Het is de eerste keer dat er op het Kasteelmoordproces een getuige aan bod kwam die Stijn Saelens zelf heeft gekend. Het gaat om de psycholoog die Saelens en zijn vrouw Elisabeth begeleidde nadat Saelens feiten van incest pleegde. Maanden na de feiten dienden Elisabeth en haar vader André Gyselbrecht een klacht in tegen Saelens.

"Gyselbrecht had beter meteen bekend"

De psycholoog heeft verklaard dat André Gyselbrecht op 24 januari van dit jaar al bekende dat hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon te vermoorden. Toen hij Gyselbrecht adviseerde om dat aan de politie te bekennen antwoordde Gyselbrecht "ik wil dat, maar ik kan dat niet".

Zijn psycholoog voegde er aan toe: "Hij had beter onmiddellijk bekend, als hij dat meteen gedaan hadden was het een assisenproces geworden, hij heeft een hele domme zaak gedaan door het niet onmiddellijk te bekennen."

"Saelens is een man met een persoonlijkheidsstoornis"

De psycholoog heeft ook enkele sessies gehad met Stijn Saelens. Die omschrijft hij als "een man met een persoonlijkheidsstoornis voor wie therapie niet zou helpen".

De rechtbankvoorzitter confronteerde de psycholoog met het feit dat André Gyselbrecht de handel en wandel van zijn schoonzoon zoveel mogelijk liet controleren. De psycholoog antwoordde: "Ik zou durven zeggen dat dat misschien wel nodig was en ik durf ook stellen dat het veel te weinig gebeurd is”.

"Gebrek aan daadkracht bij politie en gerecht"

Toen hij het ging over de incestzaak zag de psycholoog ook een gebrek aan daadkracht bij politie en gerecht. “Ik heb geen enkele actie gezien waarbij Stijn Saelens zich moest verantwoorden of werd opgevolgd". De rechter vond het bijzonder kras dat de psycholoog zo’n boude mening verkondigde terwijl hij absoluut niet kon weten wat de gerechtelijke instanties in dat dossier al gedaan hadden of aan het doen waren.

Opnieuw rel tussen advocaten

Plots bleek dat de psycholoog voor zijn getuigenis nog overlegd had met de advocaten van André Gyselbrecht. Gyselbrecht is een patiënt van hem en hij wou weten of zo’n getuigenis wel strookt met zijn beroepsgeheim.

Algemene consternatie en verontwaardiging bij de andere advocaten die dit niet kunnen vonden. En ook de rechter concludeerde dat het juridisch echt niet kan dat een getuige te rade gaat bij de advocaten van een beklaagde.

De stafhouder werd opgeroepen, dat is diegene die toezicht houdt op de deontologie van de advocaten. De vrouw kwam in allerijl van Blankenberge naar de rechtszaal in Brugge, maar ze oordeelde na bijna anderhalf uur overleg  dat er geen deontologische fout is gemaakt. Het verhoor van de psycholoog was nog niet afgerond, dat wordt volgende donderdag voorgezet.

Meest gelezen