Belkacem mag gevangenis niet verlaten

Fouad Belkacem, de leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium, mag de gevangenis overdag niet verlaten. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen zonet beslist. Belkacem zit al vier jaar onafgebroken in de cel. Hij wou naar eigen zeggen overdag werk zoeken en zorgen voor zijn drie jonge kinderen, maar moet voltijds in de gevangenis blijven.

Belkacem heeft sinds 17 april 2013 geen voet meer gezet buiten de gevangenis. Momenteel verblijft hij in een speciale afdeling voor veroordeelde terroristen in de gevangenis van Hasselt. Hij kreeg 12 jaar cel voor het leiderschap van een terroristische organisatie. Omdat hij een derde van zijn straf heeft uitgezeten, kon hij het regime van halftijdse detentie aanvragen

Werk zoeken en voor kinderen zorgen

Belkacem wou de tijd buiten de gevangenis naar eigen zeggen gebruiken om werk te zoeken en om te zorgen voor zijn drie jonge kinderen. De Hasseltse gevangenisdirecteur weigerde eerdere verlofaanvragen en het openbaar ministerie verzette zich nu ook tegen dit verzoek.

"Zoek maar eens werk vanuit de gevangenis"

Het belangrijkste argument van de strafuitvoeringsrechtbank was dat er nog geen duidelijkheid is wat Belkacem exact zou doen in de toekomst. Er was geen voldoende zekerheid dat hij goed zo kunnen integreren in de maatschappij. "Hij is wel gehuwd, maar er is nog geen controleerbare dagbesteding", klonk het. De advocate van Belkacem, Liliane Verjauw, benadrukt dat het natuurlijk niet gemakkelijk is om vanuit de gevangenis werk te zoeken, "en al zeker niet met de naam Belkacem".

Geen risicotaxatie

Een ander argument was dat er nog geen risicotaxatie gebeurde. Als gedetineerden vervroegd willen vrijkomen, moet er een dossier worden opgemaakt dat onderzoekt hoe groot het risico is dat ze zullen hervallen. Die risicotaxatie is voor Belkacem nog niet gebeurd. Dat komt omdat de dienst die die taxatie moet doen het dossier van Belkacem niet heeft, want het ligt nog bij cassatie.

Meest gelezen